Lystring alla som har minnen från Socis i Lovisa – nu ska Socis få en historik

FESTSALEN. Snart kan man igen se artister uppträda i Socis festsal. Bild: Peik Henrichson

Lovisaprofilen Thomas Rosenberg håller just nu på att samla in minnen och anekdoter från Societetshuset i Lovisa.

Alla decennier är intressanta för Rosenberg som skriver en historik om Finlands äldsta bevarade societetshus i trä.Societetshuset i Lovisa har engagerat ständigt nya generationer sedan Georg Theodor C...