Lyssna på de verkliga experterna innan beslut fattas

Färdtjänsten står inför förändringar, och oron är stor bland brukarna att det innebär försämringar.