Lypa-elever prisades för haikun och vackra vyer

BILDHAIKU. Lyceiparkens sjundeklassare blev kulturmiljöskapare via bilder kombinerande med haiku-dikter på Instagram. De fick ett hedersomnämnande i Finlands hembygdsförbunds tävling. Bild:

Tre grupper sjundeklassare i Lyceiparkens skola i Borgå hyllade hembygden med Instagram-bilder och haikun och belönades med ett hedersomnämnande i Finlands hembygdsförbunds tävling för kulturmiljöskapare.

Vyerna är bekanta, vackra. Strandbodar, kulturlandskap, åmiljöer, nyare och äldre broar, rådhus och domkyrka, kullerstenar. Eleverna i klass 7 d, e och f i Lyceiparkens skola har rört sig med kameran i högsta hugg under olika årstider och under dygnets alla timmar. Under namnet "enplatslypa" har de laddat upp sina bilder på Instagram och försett varje bild med en egen haiku-dikt formad av hashtaggar.

En frostig vy från Borgåbacken sedd mot Gamla stan lyder till exempel så här:

"#hus #frost #vatten #sol

#dimma #gräs #gammalt #å #fint

#träd #kallt #bro #kyrka"

Med sina lyriska bilder deltog Lypa-eleverna i tävlingen som Finlands hembygdsförbund ordnade som ett led i en sameuropiska tävling ordnad i samband med de europeiska kulturmiljödagarna. Målet var att uppmuntra barn och unga att visa upp viktiga platser ur den egna närmiljön samt att uppmuntra dem att delta och påverka beslut som handlar om att utveckla den egna miljön.

Sjundeklassarna från Lypa skördade ett hedersomnämnande i kulturmiljöskapartävlingen fick särskilt tack för att de skapat Instagram-konton för sina favoritplatser. Juryn beskriver tillvägagångssättet som fräscht, visuellt vackert och tillgängligt – tack vare den valda kommunikationskanalen kan alla Instagram-användare direkt bekanta sig med bilderna och dikterna.

"#höst #vatten #molnfritt

#brygga #hemstad #Borgå #träd

#reflekterar #å"

lyder haikun som följer med en solvacker vykortsvy över Borgå å, sedd från bryggänden i gästbåtshamnen.

Tävlingen som på finska gick under namnet Kulttuuriympäristön tekijät vanns av en förskolegrupp från Tammerfors med arbetet Meidän paikka: Juoksuhaudat. I arbetet begrundade barnen sin egen lokalhistoria via löpgravarna som finns i anslutning deras förskola. Hedersomnämnanden i tävlingen fick också skolor i Pöytyä, Ii och Raumo.

Kulturmiljödagen i Europa firades 2016 på temat Gängets ställe, gemensamma miljöer med tävlingsrubriken Vår plats som utlöpare. Målet med tävlingen var att barn och unga skulle få visa sina platser för hela Europa.

Tävlingen kulturmiljöskapare ordnas årligen.

Alla under 18 år gamla kan delta och uttrycka sig fritt, till exempel via video, fotografi, texter, teckningar, animeringar eller bloggar.

Tävlingen stöder barn och unga då de formar sin kulturidentitet och sitt förhållande till närmiljön.

Som jury fungerar arbetsgruppen bakom de europeiska kulturmiljödagarna.

Vinnaren belönas med 500 euro.

Mer läsning