Lyckliga människor sparar mest – de som anser sig vara mycket lyckliga sparar 400 euro per månad

Gör pengar en lycklig? Enligt Sparbarometer är det i alla fall de som anser sig vara lyckliga som sparar mest. Foto: Pixabay/SPT Bild: Pixabay/SPT

Lyckliga människor sparar och planerar sin ekonomi på längre sikt än mindre lyckliga människor. Sambandet mellan lycka och sparande framgår av Sparbankens färska Sparbarometer-undersökning.

Enligt Sparbankens undersökning går lycka och sparande hand i hand. Nästan dubbelt så många som anser sig mycket lyckliga (19 procent) sparar över 400 euro per månad jämfört med hela befolkningen (11 procent).

– Sparande och lycka är klart sammanflätade. Lycka består visserligen av många andra faktorer än bara pengar, men ekonomin spelar en viktig roll. Sparandet stärker känslan av trygghet, vilket är viktigt i synnerhet i dessa tider. Enligt Sparbarometern är de som inte alls sparar de allra olyckligaste, konstaterar Henna Mikkonen, chefsekonom vid Sparbanksgruppen i ett pressmeddelande.

Av finländarna är det 15 procent som inte sparar alls. Av dessa personer uppger 33 procent att de är olyckliga eller tidvis olyckliga (19 procent).

Också den upplevda möjligheten att påverka sin egen ekonomiska ställning inverkar på lyckan: ju större påverkningsmöjligheter man upplever att man har, desto lyckligare är man. Av finländarna uppger 16 procent att deras ekonomiska ställning är helt beroende av dem själva, medan 35 procent av dessa uppger att de är mycket lyckliga. Av de allra olyckligaste upplever 39 procent att de inte alls kan påverka sin ekonomiska ställning.

– I år har många kunnat uppleva maktlöshet gällande sin ekonomiska ställning. Permitteringar och arbetslöshet är saker som man ofta inte kan påverka. Det är förståeligt att man i detta fall upplever att man knappt har några påverkningsmöjligheter och att känslan av lycka är dämpad, säger Mikkonen.

Sparbankens årliga Sparbarometer genomfördes i september 2020 som en internetenkät bland finländare i åldern 18–69 år. På den riksomfattande enkäten svarade 1 622 finländare.