Lyckans tillbyggnad är färdig – inflyttningen ägde rum i går

Tillbyggnaden till servicehuset Lyckan i Pernå är färdig och de boende kan börja flytta till de nya lokalerna från och med måndag Bild: Lovisa stad

I servicehuset Lyckans nybyggnad är det viktigaste att man trivs och klarar sig på egen hand.

Tillbyggnaden till servicehuset Lyckan i Pernå är färdig och de boende kan börja flytta till de nya lokalerna från och med i går, den 7 december, uppger Lovisa stad i ett pressmeddelande. I och med tillbyggnaden ökar verksamheten i Lyckan med 15 nya bostäder.

– Framför allt har vi velat satsa på att lokalerna gör det möjligt för de boende att klara sig på egen hand både inomhus och utomhus. Vi har ägnat särskild uppmärksamhet åt trivseln och användningen av gården trivsel, säger Ulrika Lundberg, servicechefen för Lovisa stads tjänster för seniorer.

Utöver bostäderna får den nya sidan dessutom en matsal och, i samband med boendelokalerna, små gemensamma vardagsrum för de boende, de anställda och besökare. De boende kommer att kunna fira jul och det nya året i nya hem, men det har bestämts att festligheterna för de nya lokalerna ska skjutas upp till sommaren, då gården är färdigställd och hela huset är färdigt efter renoveringen.

De boende flyttar från Lyckans gamla sida till nybyggnaden, och de gamla lokalerna saneras under början av året. Då renoveringen är färdig i mars 2021 kan de boende som så önskar flytta tillbaka. Antalet bostäder på Lyckans gamla sida kommer att vara 13, det vill säga från och med mars nästa år kommer hela enheten att ha totalt 28 bostäder.

– En del av dessa är bostäder för två personer, det vill säga antalet boende kan vara större än 28, säger Lundberg.

Under renoveringen av den gamla sidan blir matsalen blir en ny bostad eftersom den nya sidan har en gemensam matsal. Utöver detta kommer från både den gamla och den nya sidans boende att få ett gemensamt vistelserum med öppen spis. Från mars 2021 framåt kommer bostäder i Lyckan att bli fria för nya boende. Enligt Lundberg har Lovisa för närvarande en bra situation när det gäller servicebostäder.

– ör närvarande kan vi rätt så snabbt bevilja kunder plats för serviceboende om det efter bedömning av servicebehovet visar sig finnas behov av det. Just nu finns det ingen anmärkningsvärd kö i Lovisa.

Bostäderna i Lyckan är planerade för personer med nedsatt rörelseförmåga, det vill säga bostäderna lämpar sig bra för personer som använder hjälpmedel.