Lyckad vårdreform i Lovisa

VÅRD. Vipa-mottagningen har gett goda resultat i LovisaBild: Arkiv / Kristoffer Åberg

Den så kallade Vipa-mottagningen i Lovisa har lett till kortare köer.