Lyckad vårdreform i Lovisa

VÅRD. Vipa-mottagningen har gett goda resultat i Lovisa Bild: Arkiv / Kristoffer Åberg

Den så kallade Vipa-mottagningen i Lovisa har lett till kortare köer.

Läget på hälsovårdscentralen i Lovisa har blivit bättre sedan man införde systemet med den så kallade Vipa-mottagningen för ungefär ett och ett halvt år sedan.

Tanken är att kunder som dyker upp ska få vård så fort som möjligt, och att man inte ska "bollas runt" eller behöva återkomma nästa vecka.

Lovisas idé

I praktiken har det visat sig fungera väl, säger chefläkare Katariina Borup. Det är man speciellt nöjda med i Lovisa eftersom systemet utvecklades där, och senare kopierades till andra orter.

– Tanken är att patienten kommer in, och får tala med en sjukskötare eller hälsovårdare. Det finns också en läkare i systemet. Man får direkt de recept som behövs, eller remiss för provtagningar. Saken sköts direkt.

Motsvarande system finns visserligen också på andra håll, men i Lovisa har man gått in för att ha en läkare som är specifikt utpekad för Vipa-mottagningen. På det stora hela har det enligt Borup lett till kortare köer och klart nöjdare kunder och personal.

Just nu är situationen ändå speciell eftersom man har ett avvikande läge med läkarbrist. För tillfället har man ett bortfall på fyra läkare, bland annat på grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter.

– Vi har haft lite brist på mottagningstider med kort varsel. Men före läkarbristen gav Vipa en klart bättre situation.

Enligt Borup ska läkarbristen vara åtgärdad på hösten.

– På sommaren har vi vikarier, och på det viset full bemanning. Men man ska minnas att vikarier kräver mycket stöd och inte motsvarar normal personal.

Kort kötid

Ledande skötare Senja Kangas, som jobbat med systemet i det dagliga arbetet, säger likaså att kötiden blivit bättre. Det är specifikt den tid som kallas T3 som nu ligger klart under 10 – i praktiken alltså antal dagar man väntar på att få besöka en läkare.

– I praktiken får man träffa en läkare redan samma dag. Men man får vänta några dagar för till exempel körkortsundersökning eller om man vill ha en specifik läkare, säger Kangas.

Också Kangas påpekar att situationen ändå är lite speciell just nu.

– Utöver läkarbristen har vi influensasäsong och många patienter. Och dessutom skötarbrist eftersom många skötare är sjuka.

Mer läsning