Luthers liv och läror i musikalform

LUTHERS UNGAR. Barnkörerna Diskanten, Barnklangen och Lovisaklangen har övat flitigt hela terminen och på söndag framför de musikalen om reformatorn Martin Luther i Lovisa kyrka. Bild: Mostphotos

Musikalen Luthers ungar framförs i Lovisa kyrka på söndagen. Det är fråga om en storsatsning där barnkörer från Borgå, Lappträsk och Lovisa deltar.

– Att sätta upp en musikal på det här sättet är ett stort, men roligt, projekt, säger Vera Tollander, kantor vid Lovisa svenska församling.

Det är i år 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina nittiofem teser på kyrkporten i Wittenberg. En händelse som påverkat våra liv ända till dags dato. Tollander berättar att man i musikalen Luthers ungar tar fasta på de centrala vändpunkterna i Luthers liv.

– Den välkända åsknatten, som drabbade Luther själv, eller historien om Katharina von Bora, "nunnan i tunnan", Luthers fru, är några exempel på avgörande episoder i reformatorns liv.

Musikalen om Luther är skriven 2016 av Karin Runow. Den version som framförs i Lovisa kyrka på söndagen är något förkortad, men ursprungskonceptet med en diskantkör i åldern 7-14 kvarstår.

Körstyrka

– Det blir en "storkörskänsla" då vi slagit samman barnkörer från Borgå, Lappträsk och Lovisa och fått en kör med trettio barnkorister.

Förutom detta sjunger även en sex kvinnor stark damkör i musikalen. Veronica Svenskberg, Malena Jordas, Anne Annala, Mia Aitokari, Paula Jokinen och Vera Tollander står bland annat för några flerstämmiga sånger.

För ackompanjemanget står Kalle Katz på piano och Thomas Törnroos på trummor. Som dirigent och solosångare fungerar Reidar Tollander. Mellan musikstyckena är Eva-Lotta Blom berättaren som för handlingen framåt.

Vera Tollander berättar att musikalen består av sammanlagt elva trevliga, rimfyllda melodier som fastnar.

Barnperspektiv

– Trots det har det tagit hela terminen och en del hemläxor i anspråk att öva in alla melodierna med kören. Genom sångerna berättar barnen om Luthers liv på ett spännande och roligt sätt, ur barnen Luthers perspektiv.

"Luthers ungar det är vi, vår mor är Katharina. Våran pappa Martin Luther tycker vi är fina. Han är präst och vet bäst hur man tar emot en gäst."

Tollander berättar att musikalen, som utspelar sig år 1539 i Wittenber, tar upp både likheter och skillnader mellan våra och Luthers dagar.

– Ett exempel kunde vara skillnaden i kvinnornas möjlighet till utbildning, som på Luthers tid inte alls existerade.

Kunskapskälla

Allvaret finns också med och barnen frågar i en av sångerna "Hur kan det vara så, att man får aga sina små när dom inte lyder?".

Vera Tollander framhåller att man även kan lära sig saker då man sjunger musikaler, och att det aldrig är fel att känna till sin historia.

– Barnen har frågat och undrat och frågat och undrat över vad vissa saker har betytt då vi repeterat musikalen, vilket har gjort att det hela även blivit väldigt lärorikt.

Musikalen Luthers ungar uruppfördes i Immanuelskyrkan i Stockholm den 29 oktober 2016.

Musikalen av Karin Runow framförs i förkortad version i Lovisa kyrka söndagen den 7 maj klockan 16.

Medverkar gör barnkörerna Barnklangen från Lappträsks svenska församling, Diskanten från Borgå svenska domkyrkoförsamling, Lovisaklangen från Lovisa svenska församling samt en damkör med sex korister.

I musikalen medverkar även Reidar Tollander, dirigent och solosång, Kalle Katz, piano, Thomas Törnroos, trummor, samt Eva-Lotta Blom som berättare.

Församlingen får i musikalen stämma in i psalmen "Vår Gud är oss en väldig borg".

Musikalen Luthers ungar framförs i Borgå domkyrka söndagen den 29 oktober kl. 12.​

Mer läsning