Lurens avslöjade sin nya producent

GLAD PRODUCENT. Lurensveteranen Ilkka Relander träffar den nyautnämnda producenten Malena Lindroos. Bild: Peik Henrichson

Malena Lindroos är namnet på Lurens nya producent. Hon har en gedigen utbildning i bagaget.

Lurens sommarteater har fått en märkbar förstärkning efter att fil.mag. Malena Lindroos börjat jobba som heltidsanställd producent på teatern. Den nya producenten kastades in i hetluften genast på lördagen då Kuggom fylldes med barn och unga som vill jobba med sommarens storsatsning Ronja Rövardotter.

På lördagens stora teaterträff i Kuggom samlades närmare hundra ivriga teateramatörer i olika åldrar, men främst barn och ungdomar. Det blev en första avstämning inför vårens repetitioner av Ronja Rövardotter, och också en första chans för både Lurens färska producent Malena Lindroos och regissören Tobias Zilliacus att träffa de barn och ungdomar de ska jobba med de närmaste månaderna.

– Vi har ännu inte slagit fast hur många skådespelare som behövs i Ronja Rövardotter, men det ska säkert klarna inom februari, säger Tobias Zilliacus.

Styrka genom improvisation

Sammankomsten på Kuggom innehöll fler programpunkter. Efter några korta introduktionstal lade Tobias Zilliacus i en högre växel genom att engagera ungdomar och vuxna i olika typer av improvisationsövningar. Zilliacus har en lång erfarenhet av improvisationer från gruppen Stella Polaris.

Efter övningarna fick teateramatörerna dessutom en chans att presentera sig själva, och bli fotograferade i en Pop Up-studio.

Improvisationerna uppskattades helt tydligt även av de yngre trevande skådespelarna. Efter sessionen frågade regissören ungdomarna vilka färdigheter de själva tyckte att de fått använda sig av under improvisationerna.

– Åtminstone samarbete och koncentration, svarade ett par ungdomar.

– Och interaktion, att ge och ta emot, svarade några andra.

Den nya producenten Malena Lindroos har både gedigen erfarenhet och utbildning inom kultursektorn. Hon har tidigare jobbat som koordinator för folkmusiknätverket Lirarna, och även fungerat som projektkoordinator för Forneldarnas natt.

Till sin utbildning är Malena Lindroos fil.mag. från programmet Kultur och kommunikation vid Helsingfors universitet, och dessutom har hon en fil.kand. i ämnet upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet.

– I Sverige är begreppet upplevelseproduktion kanske mer etablerat än i Finland, men i korthet så ingår där också annat än rena kulturämnen, exempelvis marknadsföring och annat som inte direkt har med kulturskapande att göra, säger Malena Lindroos. I Finland har vi ju motsvarande utbildningar under benämningen kulturproducent.

Kärleken i Lappträsk

Malena Lindroos har inga egentliga rötter i Östnyland, men hon har bott i Lappträsk i snart två år. Hur kom hon att flytta till Lappträsk av alla ställen?

– Jag blev kär, skrattar Malena Lindroos.

Under de två år hon bott i Östnyland har hon i alla fall kunnat följa med utbudet på Lurens sommarteater. Dessutom har hon från sin ungdom en erfarenhet av själv stå på scen som amatörskådespelare.

– Jag har ända sedan dess fascinerats av den här kreativa kedjan som ofta börjar från en vag idé som man först inte riktigt vet i vilken riktning den ska utvecklas, och sen står man några månader senare där med en färdig föreställning, säger Lindroos. Men när jag var yngre insåg jag inte ens att det här var nånting man kunde utbilda sig till.

Fascinationen inför de skapande processerna finns fortfarande kvar, men senare insåg Malena Lindroos att hon själv helst vill delta mer som organisatör än som skådespelare.

– Som producent kommer man ju in i produktionen betydligt tidigare än om man själv står på scen, säger Malena Lindroos. Man ska börja fundera på ramarna redan innan några skådespelare är engagerade, vilket passar mig.

Mer läsning