Lukten av äventyr

Bild: Kristoffer Åberg

Sex år gammal flyttade Kalle-fafa från Nobelarbetstagarnas boendekoloni i Baku, Villa Petrolea, och tog med sig det ryska språket och smaken av syrliga granatäpplen hem till Borgå.

Mörkmålad med järnbeslag stod den förankrad på sin givna plats i barndomshemmet, den skrymmande sjömanskistan som en gång i tiden tillhört min farfarsfar Gustaf Robert Salomon. På locket satt en mässi...