Lugnt läge på coronafronten i hela östra Nyland – nu är det upp till var och en att hålla smittan på mattan

LUGNT. Coronavirusläget i hela östra Nyland är för tillfället lugnt och inga nya smittor har rapporterats under veckan som gått. På den regionala vårdavdelningen i Borgå vårdas för tillfället färre en femton personer. Bild: Kristoffer Åberg

Samhället öppnar upp så småningom och kommunerna i östra Nyland går in i ett nytt coronaskede med rena papper. Både i Borgå och i Sibbo har veckan gått utan ett enda nytt coronafall, i Lovisa är man redan inne på den tredje smittofria veckan.

Saldot över coronasmittade östnylänningar ser hoppingivandet. I Borgå är man inne på den femte dagen (på torsdag) på raken utan nya coronasmittor.

– Man kan säga att den första fasen av coronaepidemin är över och Borgå har klarat sig bra, säger Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå.

Signalerna är positiva överlag. Också förra veckan hade man en fyrdagarssvit utan nya coronasmittor, men den positiva – eller borde man kanske skriva negativa – trenden bröts efter att en anställd på ett privat äldreboende i Borgå testat positivt för covid-19.

Det totala antalet smittade i Borgå under elvaveckorsperioden sedan coronaepidemin bröt ut i mars är 65 personer. För tillfället vårdas mellan 10–14 patienter på den regionala coronavdelningen i Näse, men alla är nödvändigtvis inte coronasmittade.

– Det finns personer som har coronasymtom men som ännu inte fått svar på sina tester, säger Ann-Sofie Silvennoinen.

Enligt uppgifter som hon fick i tisdags av Borgås smittskyddsläkare Jeff Westerlund, har 50 av de totalt 65 coronasmittade Borgåpatienterna tillfrisknat.

Man kan säga att den första fasen av coronaepidemin är över och Borgå har klarat sig bra.

Eloge till personalen

– Läget är lugnt, säger Ann-Sofie Silvennoinen. Vi följer upp siffrorna dagligen och speciellt glad är jag över att stadens alla vårdhem hållits rena från smitta.

Ett särskilt tack sänder hon till vårdpersonalen som jobbat oförtrutet – "jätteduktigt" som Silvennoinen uttrycker det – genom covid 19-krisen som klingat av under de senaste veckorna. Inte enda i vårdpersonalen har smittats av coronaviruset, och samma gäller för hemvården.

– Sjukfrånvaron har dessutom sjunkit under det senaste halvåret, även innan viruset slog till, och den har fortsatt sjunka. Jag är verkligen stolt över personalen, säger hon.

SKIFTE. Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektör i Borgå, tycker att staden klara coronakrisen alldeles utmärkt. När samhället nu öppnar upp hoppas hon att folk tar sitt ansvar; håller avstånd och tvättar händerna. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Skolorna hann vara öppna i elva dagar innan sommarlovet inleddes förra helgen, och många befarade att coronaviruset skulle få fart bland eleverna. Farhågorna har inte besannats, inte åtminstone än. Enligt Ann-Sofie Silvennoinen skulle eventuella skolhärledda smittokedjor börjat synas vid det här laget, men bortsett från det morsdagsrelaterade coronafallet i Linnajoen koulu har läget varit lugnt i Borgå.

Lugnt i Sibbo ...

Också i Sibbo har man klarat sig undan nya coronasmittor. Nästan direkt när skolorna öppnade igen meddelade kommunen att elever och personal i Söderkulla skola, Sipoonjoen koulu och Gumbostrands skola exponerats för covid-19.

– Alla som exponerats sattes i karantän och ingen har testat positivt för coronaviruset, säger Leena Kokko, direktör för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo.

Sibbo hör till kommunerna som på drabbats jämförelsevis hårt av coronaepidemin med 72 konstaterade smittofall. Över femtio av dem har tillfrisknat och för tillfället är läget lugnt också i Sibbo: enligt Kokko har det gått över en vecka sedan det senaste smittofallet uppdagades.

LJUSNING. Det har gått över en vecka sedan någon senast testade positivt för covid-19 i Sibbo uppger Leena Kokko, direktör för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo. Sibbo är hårdast drabbat i Östnyland med 72 statistikförda coronafall. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

... ännu lugnare i Lovisatrakten

Också i Lovisa och Lappträsk är coronasituationen lugn. Enligt Marika Ylärakkola, chefsläkare i Lovisa, har man haft totalt 12 konstaterade coronafall i Lovisa sedan epidemin bröt ut i mars.

– Smittofallen har droppat in veckovis, förra veckan var det en person som testade positivt, säger hon.

Ylärakkola säger att Lovisaborna tagit coronaepidemin med fattning, och under de senaste två-tre veckorna har vårdcentralen delat ut allt fler tider till patienter som söker vård av andra orsaker än coronaviruset.

Smittofallen har droppat in veckovis, förra veckan var det en person som testade positivt.

– I Lappträsk har läget varit lugnt och stabilt redan i flera veckor och hittills är det färre än 5 Lappträskbor som drabbats av coronaviruset, säger hon.

Skifte på gång

Hur det ser ut efter måndagen när samhället så småningom öppnar upp igen, det är däremot en kvistigare fråga.

– Det är ett stort skifte på gång just nu, och det återstår att se om det kommer en topp med coronavirussmittade. Jag hoppas verkligen att alla bär sitt eget ansvar, håller distans och tvättar händerna flitigt. Nu är det upp till var och en att ta ansvar för att viruset inte får ny fart, säger Ann-Sofie Silvennoinen.

Klart är i varje fall att de östnyländska kommunerna successivt trappar ner på den coronatiden vårdarsenalen, det vill säga minskar på rådgivnings- och mottagningstjänster relaterade till coronaviruset. Det betyder att kommunerna i någon mån kan öka på vårdtjänster som inte brådskar.

Jag hoppas verkligen att alla bär sitt eget ansvar, håller distans och tvättar händerna flitigt.

Kortare öppettider

I Borgå tas ett av telefonnumren för tidsbokning och rådgivning ur bruk och luftvägsinfektionsmottagningens öppettid vardagar blir kortare. Fortfarande är det tidsbokning i förväg som gäller där.

I Sibbo införs exempelvis nya öppettider för corona-drive-in-mottagningen som finns på innergården till vårdcentralen i Nickby. Personer som fått remiss till coronatest kan boka tid till teststationen under vardagar och lördagar, men på söndagar och under helgdagar har man stängt. Däremot har varken telefontjänsten eller den brådskande mottagningen vid vårdcentralen i Sibbo längre öppet under veckoslut.

På vårdcentralen i Lovisa går man från och med den 8 juni in för ändrade öppettider på den brådskande mottagningen. Mottagningen fungerar enbart vardagar och via tidsbeställning men Marika Ylärakkolas tips är att vända sig till den webbaserade mottagningen som betjänar dygnet runt.

– Det är ett effektivt och snabbt sätt att slussas vidare för rätt sorts vård.

Exakt information om det aktuella vårdläget hittas på respektive kommuns webbplats.

Mer läsning