LS: Valkoms kolhögar polisanmäldes

Allt verkar inte ha gått rätt till med de förnyade koltransporterna via hamnen i Valkom.

Två personer har bett polisen reda ut om det handlar om miljöförstöring när kolhögarna i Valkom hamn dammar. Loviisan Sanomat, som skriver om saken, noterar att dammet inte försvunnit någon vart, trots att miljötillståndet förutsätter åtgärder för att förhindra olägenheter.

Grannarna i fråga upplever att dammet lägger sig på gården, och att det sprider sig till kläder och därifrån in i hemmen.

Från hamnen säger man till tidningen att man nog följer miljötillståndet, men att kylan gjort att vattenposten inte kan användas för att fukta kolet. Samtidigt har vinden överraskande ställt till det. Tiina Vepsäläinen, vd på Lovisa hamn, säger till tidningen att man har planer på åtgärder för att förhindra att dammet sprider sig i framtiden, och att man berättar mera för grannarna när planerna är färdiga. Hon beklagar ändå situationen som uppstått.

– På tisdagen var vi i kontakt med miljövårdssekreteraren i Lovisa och NTM-centralens ansvariga för miljötillståndet. Vi gick igenom situationen. Vi förevisade planerna och de korrigerande åtgärderna för att rätta till situationen.

Tidningen skriver vidare att polisen besökt platsen för att ta prover.