Lponets fibernät blir allt större

DATA. Lponets fibernät blir allt större. Bild: Arkiv / Eva Hagman

Efterfrågan på optiska fiberanslutningar ökade, visar fiberandelslagets bokslut. Samtidigt upphörde de traditionella telefontjänsterna.

Lponet fortsatte med sina satsningar på att föra Lovisa från det gamla trådtelefonnätet till det optiska fibernätet. De traditionella trådtelefonitjänsterna kördes ner helt och hållet under 2017 och också de i trådtelefonnätet fungerande ADSL-abonnemangen håller på att försvinna, vilket tärde betydligt på omsättningen.

Mindre personal

Omsättningen sjönk därmed 4,8 procent och landade på 4,6 miljoner euro. Omsättningen ökade däremot på grund av anslutningarna och tjänsterna i det optiska fibernätet, där tillväxten kom förutom från Lovisa också från Borgå. Också i Lappträsk och Mörskom levererades nya optiska fiberanslutningar och i Sibbo levererade LPOnet tjänster i ett lokalt fiberandelslags nät.

Nergången i omsättningen kompenserades genom effektivering och besparingar, bland minskade personalstyrkan med fem personer via pensioneringar.

Den optiska fibern blir vanligare i hushåll och företag då redan nästan 40 procent av alla hushåll och företag inom området för Lponets optiska fiber är uppkopplade till fibernätet. År 2017 ökade antalet optiska fiberanslutningar i Lponets nät med 12 procent, och vid årets slut var antalet anslutningar över 4 500.

– Speciellt på Lponets traditionella verksamhetsområde i Lovisa är fibern utbredd, då ungefär 80 procent av alla bostäder i höghus är uppkopplade i fibernätet, säger säljdirektör Mats Åminne.

Lponets marknadsandel av de optiska fiberanslutningarna i östra Nyland är uppskattningsvis ca 75-80 procent.

Utvidgar i Borgå

Efter den goda efterfrågan fortsätter förhandsförsäljningen av optiska fibernätet på valda områden i Borgå år 2018. Man tittar bland annat på Östermalm, Uddas, Vårberga och kvarteren vid Hantverkaregatan, Trädgårdsgatan, Villagatan och Kråkbackakröken. Vid förhandsförsäljningen påbörjas byggandet av nätet om tillräckligt många kunder i området gör en beställning.

– Efterfrågan har ökat då man insett att det supersnabba bredbandet och kabeltevetjänsterna ökar och ger mervärde till boendekomforten i ett egnahemshus, säger vd Gustaf Forsberg.

Arbetet med att göra Lovisa, och speciellt Lponets traditionella verksamhetsområde, till en fullfjädrad optisk fiberstad fortsätter också. Målet är att hela den gamla infrastrukturen är ersatt med optisk fiber fram till år 2020, som första stad i Finland.

Lponets bokslut 2017

Lponet (Telefonandelslaget LPO) är ett kundägt fiberandelslag.

Affärsvinsten var 225 000 euro, vilket är 4,9 procent av omsättningen.

Resultatet för året var 257 000 euro.

Som ett kundägt andelslag beviljade bolaget medlemsrabatter till en summa på totalt 238 000 euro.

Utbyggnaden av det optiska fibernätet fortsatte.

Investeringarna uppgick till 793 000 euro, varav 669 000 investerades i det optiska fibernätet.

Bolagets struktur förenklades genom en fusion vid årsslutet där affärsbolaget LPOnet Oy Ab fusionerades i moderbolaget.