Lovisaviken ok men badförbudet består

Hälsoskyddet uppger att man inte hittat några ansenliga halter av bakterier i Lovisavikens vatten. Badförbudet fortsätter ändå tillsvidare.

Det fanns inga exceptionella halter av kolibakterier och enterokocker i de prover som miljöhälsovården tog från badvattnet i Lovisaviken på måndagen. Miljöhälsovården rekommenderar fortfarande ändå att man tillsvidare ska undvika att bada i Lovisaviken. Följande prover tas i morgon på torsdag, och de blir klara nästa måndag.

– Badförbudet hävs ännu inte eftersom man inte känner till hur bakterierna som eventuellt härrör sig från avloppsvattnet rör sig i havsområdet. Med hjälp av nya prover, som tas på torsdag, syftar vi till att försäkra oss om att vattnet är simdugligt. Förbudet bedöms på nytt utifrån de resultat som vi får nästa måndag, säger hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth.

Proverna kommer efter att tusen kubikmeter avloppsvatten rann ut i Valkomviken på grund av stormen Kiira som drog över södra Finland den 12 augusti. Orsaken var en pumpstation i Valkom träsk som slogs ut i ungefär fyra timmar.

Mer läsning