Lovisastyrets framtid spikas nästa vecka – omröstningen verkar ganska klar på förhand

Styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wiréns partibyte ledde till en process där fullmäktige nu röstar om huruvida stadsstyrelsen åtnjuter förtroende. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Med största sannolikhet röstar Lovisafullmäktige för att styrelsen inte har förtroende.

Situationen med stadsstyrelsen i Lovisa klarnar nästa vecka, närmare bestämt på onsdag (17.2) när fullmäktige träffas i Lovisa. Då tar fullmäktige ställning till huruvida det finns förtroende för styrelsen.

I bakgrunden finns Mia Heijnsbroek-Wiréns avhopp till Samlingspartiet. Dilemmat är att uppställningen i stadsstyrelsen förändrades i och med det, och att överenskommelsen om de politiska posterna därmed kan tolkas som bruten. Att man nu röstar om styrelsens förtroende beror på SFP som anser att stadsstyrelsen bör återkallas på grund av brist på förtroende.

Processen ledde till att man grundade ett tillfälligt utskott med uppdrag att reda ut saken. Utskottet har nu kommit med ett beslutsförslag för fullmäktige, även om utskottet inte säger något om huruvida det finns förtroende eller inte. Beslutsförslaget är enbart att fullmäktige ska rösta om saken.

I bakgrunden finns ändå utskottets protokoll kring processen där man hört stadsstyrelsen, fullmäktiges presidium och fullmäktigegrupperna. Exakt vad man fått reda på är inte offentligt i skrivande stund, förutom konstaterandet att man fick 16 svar, varav 5 var å fullmäktigegruppers vägnar.

Offentligt är också att 15 av svaren uppger att styrelsen inte åtnjuter förtroende – något som innebär att omröstningen är ganska klar redan på förhand.

De 15 svaren (varav 4 är från fullmäktigegrupper) noterar att de politiska gruppernas delning i stadsstyrelsen inte längre motsvarar den ursprungliga överenskommelsen.

En fullmäktigegrupp uppger att styrelsen "utifrån ideologisk situationsbedömning åtnjuter förtroende".

Utskottets ordförande, Mia Aitokari (SFP), uppger att själva ärendet kommer att få en bilaga där svaren sammanfattas och att såväl ledamöterna som allmänheten i och med det får ta del av materialet inför omröstningen.

– Beslutsförslaget är att fullmäktige ska rösta om saken. Vi kan inte föreslå till exempel att styrelsen ska avsättas, eftersom det finns olika åsikter om saken. Det är rättvist att man röstar utifrån utredningen, säger Aitokari.

Hela utredningen publiceras inte som bilaga, i stället gör utskottets sekreterare en sammanfattning.

– Alla formuleringar finns i sammanfattningen, och den säger nästan lite för tydligt vad det handlar om.