Lovisastyret vill spara på bostadsmässan – och det behövs ny tomtmark

INVESTERING. Bostadsmässan kan gärna kosta 3 miljoner mindre än man hittills räknat med, anser stadsstyrelsen. Här en skiss över hur delar av området kan tänkas se ut. Bild: Arkiv

Man kan minska på investeringen i bostadsmässan med 3 miljoner euro, anser stadsstyrelsen i Lovisa efter att ha tagit sig an budgetförslaget. Välfärdshallen och daghemsbygget senareläggs också, vilket råkar belysa frågan om nya tomter i Forsby.

Stadsstyrelsen i Lovisa föreslår att man sänker investeringssumman för bostadsmässan med 3 miljoner euro, men det råder lite olika uppfattningar om det betyder en sänkt ambitionsnivå.Styrelsemedlem Ra...