Lovisastyret röstade för nedlagda skolor och daghem

STÄNGS. Kyrkoby skola i Pernå, Lekgården i Pernå och daghemmet i Kuggom finns på listan över skolor och daghem som ska stängas, förutsatt att fullmäktige godkänner beslutet. Bild: Kristoffer Åberg

Måndagens styrelsemöte i Lovisa innebar beslut i skolnätsfrågan. Fullmäktige ska ännu behandla saken.

Om det går som styrelsen i Lovisa vill så kommer Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggom daghem och daghemmet Lekgården att läggas ned från och med den första augusti i år.Ärendet ska ännu behan...