Lovisaskola startade pilotprojekt – ska få barnen att röra på sig mera

Dilemmat med att unga sitter framför datorskärmar och inte rör på sig, är på agendan i Lovisa. Nu vill lärarna vid Generalshagens skola aktivera eleverna.

En handfull elever hoppar ut från bussen vid Östra Tullgatan i Lovisa på måndagsmorgonen. Lärare med orange och gula reflexvästar tar emot eleverna som skyndar sig till skolan som börjar halv nio. I dag är den första dagen för Generalshagens skolas nya projekt.

– Målet är att få barnen att röra på sig mera. Skolbussarna stannar vid Östra Tullgatan som ligger ungefär trehundra meter från skolan. Sista biten promenerar eleverna, säger Peter Salminen, vicerektor och specialklasslärare vid skolan.

För mycket skärmtid

Personalen har uppmanat föräldrarna att stanna vid gatan. På det sättet får barnen röra på sig, samtidigt som de får frisk luft före lektionen börjar. Tanken till projektet kom från personalen.

– Generalshagens skola är med i det nationella projektet Skolan i rörelse, men nu ville vi ta steget vidare.

I dag rör eleverna allt mindre på sig och en del av eleverna kommer trötta till skolan. Salminen pekar ut mobiltelefonen och datorerna som en delorsak.

– Sanningen är den att barnen rör på sig för lite. Givetvis finns det barn som idrottar jättemycket, men på en allmän nivå har det gått neråt. Det här beror delvis på grund av att barnen får för mycket skärmtid.

En till bil stannar och två barn hoppar ut, ungefär hälften av skolans elever får skjuts med bil eller buss till skolan. Salminen poängterar att problemet med mobiltelefonerna och datorerna inte är svartvitt.

– Vi använder mobiltelefoner och datorer som del av vår undervisning, så vi bidrar också till skärmtiden. Men det gäller att ha måtta med allt.

SKOLBUSS. Från och med vecka 47 kommer skolbussarna att stanna vid Östra Tullgatan mot parken för att släppa av Generalshagens elever. Bild: Kristoffer Åberg

På Generalshagens skola går 220 elever. För tillfället är de enda skolan med i projektet men man hoppas på att få med andra skolor om det visar sig vara lyckat.

– Då man får syre i lungorna kommer barnen pigga till skolan, vilket ökar koncentrationen i klassrummet.

Stöd av staden

Lovisa stad och utbildningsdirektören samt koordinatorn för Skola i rörelse har varit med stöttat projektet. För att öka säkerheten har Östra Tullgatan fredats från klockan åtta till halv nio. Enligt Salminen är det för tidigt att säga om projektet kommer att fortsätta.

– Det här är första dagen så vi vet inte ännu hur det kommer att se ut i framtiden, men vi kommer att gå igenom och utvärdera projektet efteråt.

Klockan närmar sig halv nio och de sista bussarna stannar vid trottoarkanten. Salminen ser trots allt förhoppningsfullt på projektets framtid.

– Det ska bli spännande att se hur det här hela tar form. Jag hoppas att det här blir en grej som fortsätter varje dag.

Skolan i rörelse-projektet

Ett spetsprojekt i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering.

Målet är att få aktivare och trivsammare skoldagar.

Uppmuntra till mer fysisk aktivitet och mindre sittande.

Främja inlärning och öka elevernas delaktighet.