Lovisas stadsdirektör: "Vi tar hand om de papperslösa"

DEMONSTRATION. Den 3 mars 2018 ordnades an demonstration i Lovisa där man visade sitt stöd för de asylsökande. Bild: Arkiv/Eddie Bruce

Den irakiska Lovisafamiljen som består av två föräldrar och sju flickor, varav de tre yngsta är födda i Finland, fick inget besvärstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen, och nu hotas familjen att bli papperslösa.

I slutet av juli tog Högsta förvaltningsdomstolen beslutet att inte bevilja besvärstillstånd. Familjen hade försökt överklaga förvaltningsdomstolens ett år gamla beslut om att utvisa dem. I praktiken...