Lovisas skolbyggen framskrider – nu var det taklagsfest i Forsby

TRÄVÄGGAR. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom såg flera fördelar i att bygga i trä. Bild: Peik Henrichson

På fredag eftermiddag firades taklaget i Forsby skolcentrums nya stora huvudbyggnad, ett par dagar efter motsvarande tillställning vid Lovisavikens skola.

De närvarande politikerna, tjänstemännen och lärarna fick njuta av fisksoppa, taklagsöl och violinmusik i den ännu halvfärdiga matsalen som ännu var intäckt av byggnadsställningar och presenningar.

– Vi firar ju taklagsöl mest hela tiden, skojar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom med hänvisning till att det bara gått några dagar sedan taklagsfesten i Lovisavikens skola.

KÄND VISA. Emma Boberg och Anette Grevberg framförde Evert Taubes visa Så glimrande var aldrig havet. Bild: Peik Henrichson

Flera aspekter

Oker-Blom tog fasta på att flera saker på ett intressant sätt knyts ihop i Forsby skolcentrum.

– För det första två olika skolor, en finsk och en svensk, men också två olika byggnader, en ny och en gammal. Dessutom förenas här traditionellt träbyggande med den allra senaste moderna tekniken.

Enligt Oker-Blom är nybygget i Forsby samtidigt ett uttryck för att Lovisa stad vill investera i kvalitet.

– Vårt mål har varit att erbjuda eleverna en så bra inlärningsmiljö som möjligt. Och vi har försökt att inte ta den lättaste vägen genom att satsa på den allra billigaste lösningen.

Violinisterna Emma Boberg och Anette Grevberg underhöll festpubliken med musik, bland annat Evert Taubes visa Så skimrande var aldrig havet. Efter sitt första framträdande berömde violinisterna akustiken i byggnaden.

– Jag hoppas det ska sjungas och spelas mycket i den här byggnaden också i framtiden, säger Anette Grevberg.

NÖJDA REKTORER. Rektorerna Helena Järventaus och Katja Smeds ska samarbeta i den nya byggnaden som bland annat har ett gemensamt lärarrum för den svenska och finska skolan. Till höger Lovisa stads utbildningschef Timo Tenhunen. Bild: Peik Henrichson

Lär sig av misstagen

Jari Suomela, vd för byggföretaget Macra, såg skolbygget i Forsby som ett tecken på att vi börjar lära oss av våra misstag.

– Numera strävar man efter att redan i byggnadsskedet täcka över byggnaden med regnskydd för att minimera utifrånkommande fukt.

Suomela spekulerade också i vad det kan bero på att det så ofta är offentliga byggnader som lider av fuktskador.

– Mer sällan hör man ju talas om allvarliga fuktskador i privata villor och radhus, sade Suomela. Kan det ha att göra med att samhällsägda offentliga byggnader ofta saknar en konkret ägare som har ett personligt intresse av att minimera olika typer av skador?

Enligt Jari Suomela hade man tidigare dessutom ofta en slentrianmässig standardlösning i fall det visade sig förekomma inneluftsproblem i någon byggnad.

– Vanligtvis höjde man bara effekten i luftkonditioneringen utan att beakta byggnadens strukturer. Då blev resultatet ibland att andningsluften bara blev ännu sämre.

Skolbyggnaden i Forsby väntas bli klar i början av september, och därefter ska den vädras i cirka en månad innan den tas i bruk i början av oktober.

BRA AKUSTIK. Violinisten Emma Boberg blev glatt överraskad av den goda akustiken i matsalen. I Bakgrunden bildningsdirektör Kirsi Kinnunen och fullmäktigeledamot Nina Björkman-Nystén. Bild: Peik Henrichson

Mer läsning