Lovisas orgel fick nytt ljud i piporna – "Det är fantastiskt!"

NYTT ARBETSREDSKAP. Här jobbar vi dagligen med huvudverk, bröstverk och ryggverk, säger Lovisakantorerna Suvi af Hällström och Vera Tollander. Bild: Kristoffer Åberg

Varje pipa har putsats och varje utsmyckning har monterats ner och förgyllts på nytt. Sedan september har snickare och orgelrestauratörer jobbat minutiöst för att sätta Lovisa kyrkas orgel på världskartan.

Med ryggen mot fasadpiporna sätter sig Vera Tollander vid det nya spelbordet. Hon använder både händer och fötter för att hantera enmansorkestern framför sig, ett spelverk där varje stämma imiterar et...