Lovisas nya baracker verkar försenas

MONTERING. En del av barackerna som ska ersätta finska skolcentret i Lovisa kanske försenas. Här installeras motsvarande strukturer vid Kokonhallen i Borgå för ett par år sedan. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Det kom bara ett anbud för barackerna som ska ersätta finska skolcentret. Alla baracker kanske inte hinner till skolstarten, vilket betyder brist på lokaler.

Tekniska nämnden i Lovisa valde på onsdagen leverantör för de baracker som ska ersätta finska skolcentret medan man renoverar byggnaden. Valet var till syvende och sist inte svårt eftersom bara ett företag visade intresse – något som till stora delar beror på en stor efterfrågan på skolbaracker.

Ulf Blomberg, teknisk direktör i Lovisa, säger att priset borde vara skäligt trots det svaga intresset. Årshyran ligger på ungefär en halv miljon euro för ungefär 4 000 kvadratmeter barackutrymme, medan monteringen kostar omkring 700 000 euro.

– Vi måste installera också saker som undervisningskök, så det är inte standardbaracker. Det leder till dyrare montering.

Barackerna monteras i närheten av de redan existerande barackerna vid svenska högstadiet i augusti – men risken är att man inte hinner få alla i tid. Det innebär att man sannolikt måste hitta en lösning på skolstarten.

– På något sätt måste skolan börja. Är det då de gamla lokalerna en tid?

Blomberg ser det ironiska i att barackerna skaffades för att utrymma finska skolcentret, men att man nu kanske måste återgå till den redan en gång tömda skolan för att kunna installera barackerna.

– Det finns inga alternativ. Och vi ska minnas att det är styrelsen som slagit fast att skolcentret inte ska användas. Det är inte myndigheterna som stängt skolorna. Men vi hoppas ändå på att få barackerna i tid. Förhandlingarna pågår.

Utbildningschef Timo Tenhunen säger att man ännu inte har några svar på hur man ska lösa situationen. Tidigare har det spekulerats om en uppskjuten skolstart om barackerna försenas, men den tanken har man mer eller mindre förkastat – även om det ännu är en teoretisk möjlighet. Återstående möjligheter är att ordna skolgången på annat sätt.

– Nya läroplanen säger inte var skolgången äger rum. Vi kan alltså använda alternativa undervisningsställen. Det kan till exempel vara Plagen eller besök någonstans med vissa grupper. Eller samarbete med museet, säger Tenhunen.

Tanken att använda skolcentret trots beslutet att inte göra det är inget annat än en teoretisk möjlighet, anser Tenhunen.

– Moraliskt och känslomässigt är det inget som är realistiskt. Vi strävar med alla medel att hitta en lösning, men exakta planer har vi ännu inte.

Projektet är också klart i sista minuten, där de tillfälliga lokalerna monteras gradvis dagarna och timmarna inför skolstarten – och sannolikt efter skolstarten.

– De går ju att användas efter hand att de är klara och monterade. Det är svårt att förutspå i vilken takt de kommer.

Ulf Blomberg uppskattar att staden har totalt drygt 5 000 kvadratmeter barackskola för en total årskostnad på drygt 1 miljon euro.