Lovisas ledning saknar trovärdighet: djup klyfta mellan ord och handling

En timmes körtid till eller från Helsingfors övertygar inte de potentiella inflyttare då stadens basservice skärs ner och ”byarnas stads” byskolor en efter en stängs.

"I hamnområdet värnas det då rakt inte om Lovisas i övrigt omhuldade gamla trähus då historiskt betydelsefulla fastigheter ska ge plats för ekonomisk tillväxt." Så här skrev författaren Johanna Holmström i sin utmärkta I dag-kolumn "Vad vill du, Lovisa?" (ÖN 1.9).

Johanna Holmström kritiserar i sin kolumn Lovisa stads ledning för planer som har ett inslag av megalomani. Hon lyfter fram det skenheliga i sättet som stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tillsammans med stadens övriga högsta ledning agerar på då det gäller humana värden, bevarande av gamla hus och kulturmiljö.

Holmström förundrar sig över den uppenbara motstridighet som finns mellan stadens marknadsföring och verklighet. En timmes körtid till eller från Helsingfors övertygar inte de potentiella inflyttare då stadens basservice skärs ner och "byarnas stads" byskolor en efter en stängs.

Holmström nämner ytterligare ett exempel på skenheligheten och syftar på planerna kring de hem och hus, som finns i Estlandstringeln, Valkom. Oker-Blom – som i tidningen Seura (Seura 24/2020) skröt med de sina kontakter och kunnande inom hamnbranchen – har vid flera tillfällen i de lokala medierna hotat att husen och hemmen i Estlandstriangeln kan bli tvångsinlösta av staden som en del av hamnens dubiösa utvidgningsplaner.

Holmström ställer i sin kolumn flera bra och viktiga frågor vad gäller stadens trovärdighet utåt och därmed även stadens framtid. "Politik görs för människor, inte för företag. Medan hamnen bullrar vidare töms staden på liv. Är det den frid och idyll Oker-Blom vill marknadsföra för potentiella inflyttare. En spökstad?"

Liknande frågor har vi och våra grannar ställt oss redan i ett års tid: ända sedan vi invånare i Estlandstriangeln och Svenäs fick förra hösten, helt överraskande, veta att Lovisa stad och Valkom hamn planerar att förvandla våra hem och hus till någon slags "buffertzon" för hamnen. Vad det än må betyda i praktiken för alla de hundratals människor som bor i Valkom, Estlandstriangeln och Svenäs har inte till denna dag blivit klart för oss.

Lovisa stads ledning understryker i sin kommunikationsverksamhet och marknadsföring att staden behöver sina nuvarande invånare och skattebetalare, men är också i kroniskt behov av nya inflyttare.

I ljuset av Oker-Bloms tal och visioner om tvångsinlösningar kan man säga att stadens ledning lockar nya invånare på ett sätt som inte är trovärdigt. I verkligheten finns det en djup klyfta mellan ledningens marknadsföringsprat och dess konkreta handlingar.

Arja Leppänen, Janne Ora, Kalervo Pellikka, Marianne Pellikka , Svetlana Shilina, invånare i Estlandstriangeln och Svenäs, Lovisa

Mer läsning