Lovisas byskolestrategi ser ut att bli en tragedi

Vi hoppas att våra folkvalda politiker i svåra tider som dessa ändå är kapabla att ta långsiktiga beslut, har ryggrad att stå upp för Lovisa stads strategi och vågar bevara byskolorna.

År 2016 fattade Lovisa stad ett principbeslut att behålla och satsa på byskolorna, och att marknadsföra dem. Man formulerade strategin om byarnas och skolornas stad och som kom att kallas Lovisamodellen. Ett uppfriskande beslut som gav positiv publicitet och hopp om att vi i Lovisa satsar på något som de flesta andra kommuner i Finland inte vågar göra. Det är i alla stadsbors intresse att befolkningsutvecklingen går i en positiv riktning och att folk vill bo i alla delar av staden.

Man gav 2016 ett löfte om arbetsro för skolorna. Stadsfullmäktige beslöt den 25 maj 2016: "Man gör inga ändringar i det nuvarande skolnätet om inte någon verkligen betydande förändring i skolfastigheters skick eller elevantalen inträffar."

Detta beslut avspeglas också i stadens nuvarande strategi: "Lovisa är en barnvänlig stad med ett täckande dagvårds- och skolnät. Vi behåller våra byskolor."

Nu ser strategin ut att i stället bli en tragedi. Så sent som i slutet av augusti 2019 under evenemanget Lovisa Historiska hus skyltade man stort med "Byarnas och skolornas stad". Bara några veckor senare planerar stadens ledning att frångå strategin och stänga ned tre byskolor, däribland Haddom. Som orsak anges stadens budgetunderskott.

Lovisa stad har ett underskott i budgeten på tio miljoner euro. Om stadens något vaga beräkningar för hur mycket man skulle spara genom skolstängningarna verkligen håller streck, skulle alla föreslagna skolstängningar kombinerat spara 123 000 euro under 2020. Visserligen är summan större under 2021, men trots det utgör de beräknade besparingarna för alla tre skolor tillsammans endast kring 3 procent av underskottet. En summa som inte känns stor nog för att berättiga drastiska beslut mot stadens strategi.

Som jämförelse kan nämnas att endast projektplanen för en planerad enorm daghemsanläggning i centrum går på 100 000 euro för 2020, och totalkostnaden under 2020-2022 på 5,5 miljoner euro. Detta i en tid då alla stadens barn redan har plats i stadens existerande daghem.

Vi inser att budgetunderskottet är ett faktum. Barnen och undervisningen är dock framtiden och det är definitivt fel ställe att spara på. Lovisa förlorar inte bara den positiva effekten av en fin strategi utan också sin trovärdighet. Detta förslag drar också mattan under fötterna på de familjer som lockats hit med löftet om närhet till byskolorna.

Pedagogiska skäl är inte ett hållbart argument för att stänga småskolor med sammansatta klasser. Tvärtom har sammansatta klasser tagits i bruk i många större skolor, bland annat Cygnaeus i Helsingfors. Metoden har gett goda resultat då eleverna kan utvecklas i egen takt och de äldre barnen kan stötta de yngre i sitt lärande.

Vi hoppas att våra folkvalda politiker i svåra tider som dessa ändå är kapabla att ta långsiktiga beslut, har ryggrad att stå upp för Lovisa stads strategi och vågar bevara byskolorna. Att de står för de löften de gav i samband med senaste val, löften om att satsa på våra byskolor och byar.

Vi vill tro på en vision med Lovisa som ett lockande alternativ för barnfamiljer. Små skolor med rimlig gruppstorlek och bra sammanhållning är ett trumfkort som Lovisa borde utnyttja bättre.

Vi hoppas att stadens beslutsfattare delar denna vision.

Ewa-Maria Wiik, Martina Naftal, medlemmar i föräldragruppen Pro Haddom

Mer läsning