Lovisas bokslut visade minus: staden hade ett underskott på 6,7 miljoner

LOVISA BOKSLUT. Kamrer Johan Mattsson, stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirénoch stadsdirektör Jan D. Oker-Blom presenterade bokslutet för år 2018. Bild: Peik Henrichson

Efter två år med överskott uppvisar Lovisa stads ekonomi ett underskott, dels på grund av minskade inkomster från samfundsskatten. Enligt bokslutet för 2018 uppvisar stadens ekonomi ett överraskande underskott på sammanlagt 6,7 miljoner euro.

Orsakerna till underskottet är flera, men bland de främst kan nämnas minskade samfundsskatteinkomster från framför allt Fortums kraftverk, och de oplanerade tilläggsutgifterna för renovering av skolby...