Lovisapolitiker kan petas från uppdrag

PETAS? Den här bilden där Lovisas Sannfinländare marknadsför Motståndsrörelsen har lett till att han nu kan bli petad från sitt förtroendeuppdrag. Bild: Skärmdump

Fullmäktige har inte förtroende för politiker som marknadsför nynazism på sociala medier.

Stadsfullmäktige i Lovisa föreslås tillsätta ett tillfälligt utskott som ska utreda om ersättaren i revisionsnämnden, Seppo Nummijoki, har fullmäktiges förtroende. Efter att Östnyland förra året (8.12.17) uppmärksammade att den sannfinländska Lovisapolitikern Nummijoki öppet marknadsför nynazism, har fullmäktigegrupperna meddelat att en majoritet av fullmäktige inte har förtroende för honom på grund av hans skriverier i sociala medier.

Återkallandet av uppdraget kan basera sig på politisk prövning. Därför har det inte i lag föreskrivits om grunderna för återkallande av uppdrag. Men i kommunallagen finns en allmän föreskrift om hur förtroendevalda ska uppträda. Enligt den ska förtroendevalda främja kommunens och invånarnas intressen, och sköta sitt uppdrag med värdighet.

Det var i december som det började surra inom Sannfinländarnas partiorganisation, orsaken var den bild som Seppo Nummijoki i Lovisa publicerade på Vkontakte, den "ryska versionen" av Facebook.

Då skrev ÖN att inom Sannfinländarna tar man lokalpolitikerns förehavanden på allvar också på riksplan, men att han får förståelse från lokalavdelningen.