Lovisanejdens högstadium ska heta Lovisavikens skola

NYBYGGE. Lovisavikens skola såg ut så här i de ursprungliga ritningarna. Bild: Riitta ja Kari Ojala Oy

Ett namn går i graven och ett nytt föds när Lovisa får ett nytt högstadium.

När Lovisa stad nu bygger ett nytt högstadium har ett namnbyte blivit aktuellt. Skolan, som redan tidigare var gemensam för Liljendal, Pernå, Lappträsk, Strömfors, Mörskom och Lovisa, har hittills hetat Lovisanejdens högstadium.

Efter att bildningssidan redan tidigare ha diskuterat ett namnbyte kom man fram till att saken är vettigast att genomföra när den nya skolan blir färdig. Slutsatsen var att en tävling skulle avgöra det nya namnet.

Till sist fick man in en rad alternativ, däribland Lovisa Ulrikaskolan, Lovisa U, Lovisavikens skola, Lovisavikens strandskola och Stolpeskola. Juryn utgick ifrån att namnet skulle beskriva var skolan finns, och något om dess närmiljö – något som ledde till att valet föll på Lovisavikens skola.

Stadsstyrelsen godkände för sin del valet på måndagen. Fullmäktige ska ännu ge sitt godkännande. Skolan byter i så fall namn den 1 augusti 2019.