Lovisafusionen har gett minus och plus

KYRKOBYBOR. Pasi Korhonen och Monica Wiik har svårt att hitta några positiva följder av Lovisafusionen. Bild: Kristoffer Åberg

Byarna har förlorat en del service men skatterna har inte stigit på samma sätt som i små kommuner, säger stadsdirektören. Nya Lovisa lyckas inte med marknadsföringen, beslutsfattandet saknar dynamik och ledningen saknar ekonomiskt kunnande. Den bredsidan avfyras av nuvarande förtroendevalda och tidigare kommundirektören Ralf Sjödahl.

För mer än tio år sedan blev det allvar av planerna på en fusion mellan staden Lovisa och några av grannkommunerna.En folkomröstning ordnades i kommunerna i oktober 2007. I fyra kommuner röstade man f...