Lovisafotografer aktiva under Finlands jubelår

MOT LYCKAN. Matkalla onneen heter Viivi Lassys fotografi som finns med i Suomen Kameraseurojen Liittos utställning på temat "Livet i 2000-talets Finland". Bild: Viivi Lassy

Föreningen Loviisan kameraseura gjorde som mången annan och hade Finland 100 som tema under fjolåret.

Inom kameraklubben uppmärksammade man jubileumsåret på många olika sätt, och 2017 inleddes bland annat med att bilder från Lovisa ingick i fototidningen Loiste. Tidigare hade föreningsmedlemmarna tagit aktivt del i ett fotoprojekt där alla Finlands hjältegravar fotograferades.

Lovisaborna bidrog med bilder från tio kyrkogårdar i Lovisanejden samt från några avlägsna begravningsplatser i Lappland. På hemmaplan fick fotograferna hjälp med fotoprojektet av guiderna i Lovisa, och för den som är intresserad finns bilderna publicerade på webben på adressen www.sotasampo.fi under fliken "cemeteries".

Medlemmar från Lovisa kameraklubb tog också del av Suomen Kameraseurojen Liittos utställning på temat "Livet i 2000-talets Finland". Över 1 500 fotografier av sammanlagt 249 fotografer erbjöds till utställningen, och av dem valdes sammanlagt 431 bilder ut. Lovisa kameraklubb höll sig väl framme och bilder av Heikki Arola, Ari Haimi, Viivi Lassy, Harri Rantanen, Antti Seppälä och Tarja Taberman fanns med bland de utställda fotografierna.

Utöver det premierades Ari Haimi för sin bild Juttutuokio medan Antti Seppälä fick en hedersbetygelse i brons från den internationella fotoorganisationen FIAP, det som ett resultat av att han under årens lopp varit med på internationella utställningar med fler än 200 fotografier.

Utställningen om 2000-talets Finland har visats på Kabelfabriken i Helsingfors och fortsätter nu till Kouvola.