Lovisaföreningen har haft Norden som hjärtesak i sjuttio år

JUBILEUM. Det har gått sjuttio år sedan föreningen Lovisa Pohjola-Norden grundades, och det kommer man att fira med en viskonsert i Lovisa gymnasium. Vice ordförande Tuula Tuormaa poserar här intill statyn Den lille pige som staden fått som gåva av den norska vänorten Horten. Bild: Kristoffer Åberg

Vänortsamarbete, nordiska sommarläger, chans på barnkultur, högläsning. Pohjola-Norden i Lovisa arbetar aktivt med nordisk växelverkan som ledstjärna, precis som man gjort under de senaste sjuttio åren sedan föreningen grundades.

– Jag har alltid tyckt att det nordiska samarbetet är viktigt, säger Tuula Tuormaa, vice ordförande för Lovisa Pohjola-Norden.

Det är orsaken till att hon för flere år sedan aktiverade sig i föreningen och satt som ordförande under många år, tills Nina Wiklund tog över ordförandeklubban i januari 2017.

Lovisa Pohjola-Norden grundades den 4 oktober 1947 men först den 15 oktober 1948 blev föreningen officiellt godkänd av Patent- och Registerstyrelsen. Det är det sist nämnda datumet som föreningen använder som sitt officiella startdatum, också om man i praktiken redan ett år tidigare började arbetet mot den nordiska gemenskapen.

Enligt Tuula Tuormaa har föreningen jobbat kring olika nordiska teman, och på senare år har fokus växlat från år till år. Vissa delar av verksamheten har ändå antagit mer eller mindre bestående former – till exempel vänortsamarbetet med Lovisas vänorter i Sverige, Danmark, Norge och på Island har sedan starten hört till fixpunkterna.

Jag har alltid tyckt att det nordiska samarbetet är viktigt.

Viktiga möten

– Vänortsmötena är väldigt viktiga, säger Tuormaa. I början var Lovisa stad med och ordnade besöken men sedan 2012 har vi haft hand om arrangemangen. I år besökte vi Hilleröd.

Den norska vänorten Horten utgör ett bestående inslag i stadsbilden i Lovisa. Staden har fått statyn Den lille pige som gåva, och sedan dess har den prytt parken vid korsningen av Karlskronabulevarden och Mariegatan.

LITEN TÖS. Statyn i parken vid korsningen av Karlskronabulevarden och Mariegatan påminner om sjuttio år av nordiskt samarbete i Lovisa. Bild: Kristoffer Åberg

 

Böcker och läsinspiration har genomgående varit på tapeten för nordisterna i Lovisa; till exempel har föreningen varit engagerad i läsecirkeln under den så kallade nordiska litteraturveckan. Den årligen återkommande satsningen, som i år ordnas den 12–16 november på temat Nordens hjältar, är något som föreningen aktivt engagerat sig i, faktiskt ända sedan evenemanget ordnades för första gången för tjugo år sedan.

Läsfrämjande

Tuula Tuormaa berättar att man under benämningen "Kura gryning" ordnat högläsningsstunder på biblioteket samt besökt lågstadieskolorna Generalhagens skola och Harjurinteen koulu i Lovisa. Där har man läst högt både på svenska och på finska för första- och andraklassarna.

Vänortsmötena är väldigt viktiga.

Lovisa Pohjola-Norden satsar också på barnkultur i andra former. Föreningen låg till exempel bakom teaterbesöket till Kuggom Traditionscenter som klasserna tre till och med sex från Harjurinteen koulu bjöds på i tisdags.

– Teatergruppen Taimines lågstadieföreställning Apollo 21 visades på traditionscentret Kuggom och föreningen bekostade såväl föreställningen som bussresorna. Det var hela 180 elever som deltog, säger Tuormaa.

Skolsamarbete

Överlag har föreningen ett nära samarbete med skolorna och har mycket att erbjuda både lärare och elever. Lite äldre skolbarn i åldern 11–14 har fått chansen att åka på sommarläger till den danska vänorten Hilleröd, medan gymnasielever från Lovisa kunnat tillbringa några intressanta dagar som åskådare till Nordiska Rådets session.

– Nordiska Rådet möts varje år i något nordiskt land och de olika ländernas statsministrar brukar delta. Lovisaelever har bland annat fått besöka Reykjavik och Köpenhamn, säger Tuula Tuormaa.

Pohjola-Norden i Lovisa firar 70 verksamma år med en viskonsert i Lovisa Gymnasium söndagen den 18 november klockan 15. Uppvaktningar börjar kl. 14.30.

Uppträder gör a cappella-gruppen Vox Humana (John Emanuelsson, Jeanette Sarström, Joel Enqvist, Amanda Sallinen, Maria Lillsmeds, Malena Jordas), Maria Linde sjunger solo ackompanjerad av Stefan Westerbladh på gitarr och Nina Wiklund sjunger solo.

Det är fritt inträde till konserten men på grund av serveringen är det önskvärt att man anmäler sig till Rea Svennas tfn 040–593 6256, e-post rea.svennas@notibo.fi eller Tuula Tuormaa tfn 044–565 1048, e-post tuuula.tuormaa@gmail.com.

Lovisa Pohjola-Norden kämpar med samma problem som många andra föreningar: återväxten. Det är inte lätt att locka med ungdomar i verksamheten, trots att just unga har mycket att hämta via föreningens många nordiska kontakter.

Den sjuttioåriga verksamheten kommer man i vilket fall som helst att fira med besked. I mitten av november ordnas en jubileumskonsert i Lovisa Gymnasium där visan står i fokus. A cappella-gruppen Vox Humana uppträder, Maria Linde sjunger solo till Stefan Westerbladhs gitarrackompanjemang och även föreningens ordförande Nina Wiklund sjunger solo.

– Konserten blir höjdpunkten på vårt jubileumsår, resten av föreningsverksamheten rullar på precis som vanligt, däribland samarbetet med våra systerföreningar i Borgå och Sibbo, säger Tuula Tuormaa.

Mer läsning