Lovisaelever vill ha sin matematiklärare kvar

BRA PÅ ATT LÄRA. Närmare tvåhundra elever berömmer sin lärare Patrik Sandbergs förmåga att undervisa och inspirera. Bild: Arkivfoto

Högstadiets elever och lärare vädjar för sin matematik- och fysiklärare.

Både elever och lärare i Lovisanejdens högstadium vill ha kvar matematik- och fysikläraren Patrik Sandberg, men i en sluten omröstning på sitt möte i april valde bildningsnämndens svenska sektion en annan sökande till tjänsten.

Närmare tvåhundra elever vädjar nu till bildningsnämnden att välja Patrik Sandberg, som eleverna anser "är otroligt bra på att undervisa oss i matematik och fysik." Även Sandbergs kolleger intygar skriftligen att han är en viktig tillgång i kollegiet och i undervisningen.

Sandberg har lämnat in ett rättelseyrkande där han yrkar på att sektionens beslut upphävs eftersom det är lagstridigt. Utav intervjuerna som har gjorts framgår det att Sandberg är den lämpligaste sökanden, att han har varit med om att utveckla skolan och speciellt fysikundervisningen, att han har fått positiv respons från elever och lärarkollegiet samt att han är mera meriterad än den person som sektionen valde.

Förslaget som bildningsnämnden i Lovisa tar ställning till på onsdag är att sektionens beslut hävs och att man väljer Patrik Sandberg till tjänsten som lektor i matematik och fysik.

Mer läsning