Lovisadirektör: SFP-folk svek partiets linje om nya Östbanan

Jan D. Oker-Blom Bild: Leif Weckström

– Lyxinvesteringar! Varför vill man inte hålla ihop Nyland? Eller binda ihop landets två största hamnar? frågar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom i Lovisa. Grannstaden Borgå stöder nu en järnväg som åsidosätter Lovisa och den övriga sydkusten.

Billigast och mest kostnadseffektivt om man vill försnabba tågen österut är att dra järnväg över slätterna i nordöstligaste Nyland, genom Liljendal-Lappträsk och vidare till Kouvola. Så har Trafikleds...