Lovisadagisar motar den dagliga brådskan med tidlös vecka

TIDLÖSA TAG. Daghemmen i Lovisa satsar på lugna och flexibla dagar under en majvecka när "klockorna stannar". Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Lovisadaghemmens klockor stannar under en vecka i maj. I stället för den vanliga minuttidtabellen går man in för en temavecka där brådskan inte har plats.

"Veckan då klockorna stannade" kallas majveckan då Lovisa stads småbarnspedagogik går in för lugna dagisdagar och en daglig verksamhet som präglas av mera flexibilitet än vanligt. Bakgrunden till temaveckan hittas i en enkät från våren 2018 där föräldrarna svarade på frågor som handlade om kvaliteten på småbarnspedagogiken i Lovisa.

Oroväckande många svarade negativt på frågan om de pedagogiska situationerna upplevs som lugna och stressfria skriver Lovisa stad i ett pressmeddelande. Chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff beslöt att göra något åt saken och nu deltar alla staden daghem i temaveckan där klockorna är satta på undantag.

Enligt Hoff är målet att under en vecka skapa en så flexibel och lugn stämning som möjligt i barngrupperna, och de "tidlösa" ramarna dras upp i samarbete med daghemspersonalen och stadens städ- och kosttjänster.

– Det betyder inte att vi glömmer de regler och rutiner som är viktiga för små barn, säger Hoff i pressmeddelandet.

I början av april 2019 ordnades ett så kallat pedagogiskt kafé där lärarna inom småbarnspedagogiken tillsammans reflekterade över vad som skapar känsla av brådska i arbetet. Man funderade också på vilka metoder som kunde användas för att minska känslan av stress och brådska på daghemmen.

– Vi kom fram till att det är små saker och justeringar som ger stor effekt, säger Sofia Hoff.

Vecka 19, det vill säga den 6–12 maj, är veckan då klockorna stannar på daghemmen i Lovisa.

Mer läsning