Lovisabornas gator föremål för föreläsningsserie

FÖRÄNDRING. En fyrdelad föreläsning på Lovisa stadsmuseum belyser hur Lovisa har förändrats under de senaste århundradena. Bild: Eddie Bruce

Utställningen Där gatan en gång gick – Lovisalandskap i förändring pågår sedan försommaren på Lovisa stadsmuseum. Nu backas den upp av en fyrdelad föreläsningsserie.

Stadsbornas gator heter föreläsningsserien som spinner vidare på museets utställning Där gatan en gång gick. Höstens föreläsningar dyker ner i historien och ger svar på många frågor om hur stadslandskapet i Lovisa förändrats under de senaste två-, trehundra åren.

Varför kör man rakt mot kyrkan när man kommer in till Lovisa? Vem har bott i de gamla trähusen i Neristan? Hur såg Lovisa ut före rivningsvågen på 1960-talet? Var finns stadens äldsta delar? Svaren på de här frågorna och många till har föreläsarna, som fokuserar på olika tidsperioder i stadens historia.

Föreläsningsserien inleds den 31 oktober och då handlar det om den svenska tiden. Aulis Tynkkynen, byggnadsråd och tidigare stadsarkitekt i Lovisa berättar på finska om Lovisa före 1809, och om hur svenska tiden ännu är närvarande i staden.

Den 7 november är det den samlaren och lokalhistorikern Eddie Bruce som zoomar in på Lovisa genom fotografen Aatos Åkerbloms kameralins. Lovisanejden såsom Aatos Åkerblom såg den heter föreläsningen som via fotografier från 1960- och 1970-talen beskriver ett Lovisa i förändring. Bilderna reflekterar även människan bakom kameran.

Folk i Neristan

Veckan därpå, den 14 november handlar det om försvunna gränder och levda liv. Historikern Kati Toivanen, som är aktuell med ett nytt historieverk om Lovisa som handlar om Neristans historia, lyfter fram berättelser om människorna bosatta från Skeppsbron till Båtsmansgränd. Kaptener, lotsar, timmermän och matroser får plats på föreläsningen Kadonneita kujia, elettyjä elämiä – Historiaa ja tarinoita alakaupungista.

Föreläsningsserien tar också sikte på framtiden. Sist ut på rubriken Maantiestä Esplanadiksi - Läntinen sisääntuloväylä historiasta tulevaisuuteen är landskapsarkitekten Mika Varpio som, med avstamp i historien, gjort sitt examensarbete om hur Lovisas västra infart och järnvägsområde kunde utvecklas. Publiken får inte bara lyssna utan också diskutera hur järnvägsområdet kunde se ut i framtiden. Tillfället är finskspråkigt.

Samtliga föreläsningar i serien ordnas onsdagar klockan 17–18 i Kommendantshuset, Lovisa stads museum, Parkgatan 2.

För den som ännu inte bekantat sig med utställningen Där gatan en gång gick lönar det sig att pricka in ett besök på museet den 21 oktober eller 18 november då det ordnas guidningar på svenska. Den 14 oktober och 4 november ordnas finskspråkiga guidningar.

Mer läsning