Lovisaborna tilldelas egenvårdare på vårdcentralen

Vårdcentralen i Lovisa går in för en ny modell där patienterna tilldelas en egenvårdare som kan kontaktas i de flesta fall utom akutfall. Bild: Mostphotos

Vårdcentralen i Lovisa inleder det nya året med en ny verksamhetsmodell. Målet är att koncentrera patientens ärenden till en enda yrkesperson inom hälsovården.

Lovisa stads hälsovårdscentral börjar använda den nya verksamhetsmodellen på torsdag, det vill säga den 7 januari, och patienterna kommer så småningom att få vänja sig vid ett nytt sätt att anlita vårdcentralens tjänster.

Först ska patienten tilldelas en egenvårdare. Enligt den nya modellen, den så kallade multiprofessionella teammodellen, koncentreras patientens ärenden till en person inom hälsovården. Den personen, egenvårdaren, planerar och deltar i patientens vård, och det är hen som ska kontaktas i alla hälsorelaterade ärenden, även i brådskande fall.

I första hand sker kontakten via e-tjänsten Klinik där patienten kan skicka meddelande direkt till den egna vårdaren. Det går också att ringa, men i och med den förnyade verksamhetsmodellen ändras egenvårdarnas och hälsovårdarnas telefontider. De nya telefontiderna är vardagar klockan 9–9.30 och klockan 12.30–13.

Om patienten inte når hälsovårdaren under telefontiden ringer vårdpersonalen upp patienten senare.

Undantaget är olycksfall. Då ska man även i fortsättningen kontakta hvc:s brådskande mottagning och ringa 019–505 1300. Vid akuta nödsituationer är det nödnumret 112 eller Jourhjälpen 116 117 som gäller.

I de fall där patienten ännu inte har tilldelats en egenvårdare, kontaktar man i första hand hälsovårdscentralen med e-tjänsten Klinik. Om man inte kan uträtta sitt ärende elektroniskt kan man ringa 019–505 1300.