Lovisabor samlades kring lekfullt bokbål

BIBLIOTEKSDEBATT. Kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg, bibliotekschef Danielle Backström, biblioteksentusiasten Mikael Böök och Leif Eriksson, tf chef för kultur- och fritidsväsendet i Lovisa. Bild: Peik Henrichson

Flera Lovisabor har anmält intresse för det mögelskadade bibliotekets böcker. Åtminstone det blev klart när invånarna på lördagen mötte stadens tjänstemän och förtroendevalda under den provokativa rubriken Bokbål på torget.

Redan tidigare har enskilda medlemmar i stadens kulturnämnd framkastat idén att invånarna på egen risk kunde ta hand om böcker, cd-skivor och dvd: er från det kontaminerade biblioteket.

– Flera kunder har hört av sig och intygat att de är villiga att ta med sig både böcker och cd-skivor, berättade bibliotekarie Ann-Helen Grundström på huvudbiblioteket i Lovisa.

Däremot är alla bibliotekarier inte övertygade om att det är en så värst bra idé, åtminstone inte när det gäller de värst skadade böckerna.

– Det kan vara direkt ansvarslöst att sprida svårt kontaminerade böcker, sade bibliotekarie Maria Strandvik.

Astma och ozonering

Redan nu finns två diagnosticerade fall av astma bland personalen som i flera år tvingats jobba med mögelskadade böcker. Därför ska inga gamla böcker släppas in i den tillfälliga biblioteksbyggnaden i färgaffären Värisilmäs tidigare lokaler på Drottninggatan 3.

Sedan juli 2017 har alla nyinköpta böcker placerats i "färgbiblioteket", som kulturnämndens ordförande Thomas Rosenberg hoppades ska bli den vedertagna benämningen när man nu planerar för framtiden.

– Åtminstone under den här övergångsperioden kan det annars lätt uppstå missförstånd när vi diskuterar olika bibliotekslokaler, sade Rosenberg.

Många invånare var också intresserade av att höra hur noggrant de kontaminerade böckerna dammsugits, och vilka andra sanitära insatser som ännu kunde göras. Företagaren Andreas Wiik kastade fram tanken att ozonera en del av det gamla bokbeståndet.

– Det handlar om en rätt så billig teknik, sade Wiik som själv har positiva erfarenheter av olika ozoneringsprojekt. Åtminstone kunde man testa tekniken på cirka 200 böcker för att se om det hjälper.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén framförde i alla fall en förhoppning om att staden i främsta hand nu kunde blicka framåt och planera för det nya, i stället för att lägga ner alltför stora resurser på gamla mögelskadade böcker.

– När det gäller de gamla böckerna måste vi utgå från att vuxna människor tar ansvar för sina egna beslut ifall de väljer att ta hem böcker som eventuellt är mögelskadade, sade Heijnsbroek-Wirén. Vi lever trots allt inte i Amerika där man behöver varningstexter för att hindra konsumenterna från att värma en katt i mikrougnen.

Ansvar för hälsovådliga böcker

Tidigare har kulturnämnden redan fattat beslut om att bevara inbundna årgångar av gamla lokaltidningar och den så kallade Lovisasamlingen, som finns i vindsvåningen i gamla societetshuset. Under sammankomsten diskuterades även möjligheten att digitalisera Lovisasamlingen som fortfarande växer. I samlingen ingår för närvarande 1 312 verk om Lovisanejdens historia eller skönlitteratur skriven av bygdens egna författare.

Nu ska societetshuset renoveras men ingenting hindrar att just Lovisasamlingen kunde bli kvar på vinden även efter renoveringen, förutsatt att man hittar ett lämpligt sätt att rengöra böckerna.

Den mer akuta frågan är ändå nu vad som ska hända med alla de gamla böcker som man har beslutat att inte bevara. Nu har staden cirka två månader på sig att utreda om böckerna kunde skänkas till intresserade invånare. En arbetsgrupp ska uppenbarligen tillsättas för att göra närmare bedömningar.

– Själv lutar jag nog mot att skänka en del av böckerna till den litteraturintresserade allmänheten, sade Thomas Rosenberg. Givetvis måste ansvarsfrågan först utredas. Resten kan sedan förstöras.

Nämndkollegan Sonja Huttunen hoppades att staden i så fall skänker bort gamla böcker kontrollerat och i små partier, så att både ansvarsfrågan och eventuella rengöringsinstruktioner blir tydliggjorda för alla intresserade.

Under perioden 23.3–8.4 är alla bibliotek i Lovisa stängda, på grund av att det nya nätbiblioteket Helle tas i bruk. Lånetiderna förlängs därför automatiskt så att förfallotiderna inte infaller under stängningstiden.

Mer läsning