Lovisa vill utveckla busstationen

BÖR UTVECKLAS. I framtiden kanske Lovisa stad åter samarbetar med Matkahuolto i busstationen. Bild: Carita Liljendahl

Fem olika förslag om hur busstationen i Lovisa kan utvecklas har behandlats av stadsstyrelsen. Nu blir det utvecklingsbolaget Posintra som får ta över projektet.

En av orsakerna till att ärendet tas upp är den kritik som uppstått efter att Matkahuoltos tjänster vid årsskiftet flyttades till R-kiosken vid Brandensteinsgatan. Staden sade upp avtalet med Matkahuolto eftersom verksamheten gick på förlust.

Av fem olika alternativ anser stadsstyrelsen att ett är klart bättre än de andra. Förslaget som fått benämningen B går ut på att staden åter börjar sköta tjänsterna som tidigare om Matkahuolto säger upp avtalet med Rautakirja. Man räknar med att förlusten blir ungefär 10 000 euro per år. De positiva följderna är att arbetsverkstaden som finns i byggnaden kan involveras och att verksamheten kan erbjuda unga en inkörningsport till arbetslivet.

Vill ha kvar bussarna i centrum

Enligt alternativ D skulle busstationen vara en del av ett större servicekoncept. Antalet paketförsändelser ökar och i byggnaden kan även annan affärsverksamhet finnas. Alternativ E utvecklar stationen i bolagsform. I bägge dessa alternativ tas byggnadens kulturhistoriska värde bäst i beaktande. Huset byggdes 1943 och centrala delar av den har bevarats i ursprungligt skick.

Som det sämsta alternativet ses förslaget med benämningen C. Rykten har låtit påskina att Matkahuolto vill flytta sin verksamhet till västra infarten men bolaget bestrider påståendena. Lovisa stad vill inte se bussturerna förflyttas bort från centrum och även med tanke på kunder som ska hämta paket är läget vid infarten inte det bästa.

Alternativ A går ut på att Matkahuolto fortsätter sin verksamhet i R-kiosken. Men då Rautakirja inte har några planer på att flytta från Brandensteinsgatan blir läget som förorsakat kritik oförändrat.

Posintra får i uppgift att göra upp plan för hur man ska gå vidare med projektet.