Lovisa vill sälja sommarstugetomterna – men går med att förlänga hyresavtalet med högre hyra

ATTRAKTIVA TOMTER. Lovisa stad hoppas att många arrendatorer tar chansen och löser in sina stugtomter. Bild: Mostphotos

Tomtarrendatorerna får snart brev från staden med en lista förslag på vad man kan göra med sin sommarstugetomt.

I slutet av 2022 går arrendeavtalen för närmare 200 sommarstugetomter i Lovisa ut. Staden äger tomterna och vill helst att de säljs. Frågan om stugtomterna är en långkörare, och förberedelserna för en försäljning av tomterna inleddes för många år sedan.

Stadsstyrelsen beslutade på sitt möte i måndags att Lovisa stad inte förnyar eller upprättar nya arrendeavtal. Endast för de tomter som inte är säljbara på grund av sitt läge erbjuds nya arrendeavtal.

Poängen med stadsstyrelsens färska beslut är att vi erbjuder fler alternativ än tidigare. Då var det antingen att köpa eller avstå från hyreskontraktet.

Intäkterna skulle ge ett bra tillskott i stadens ansträngda kassa. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att om alla cirka 150 säljbara tomter skulle säljas betyder det intäkter på närmare 10 miljoner euro. Men han räknar med att en fjärdedel av den summan är mer realistiskt.

– Vi ser gärna att tomterna är i privat ägo. Poängen med stadsstyrelsens färska beslut är att vi erbjuder fler alternativ än tidigare. Då var det antingen att köpa eller avstå från hyreskontraktet.

För tomterna finns ett fast kvadratmeterpris, som kompletteras med en koefficient som beror på olika kriterier, till exempel i vilket väderstreck tomten finns, nivåskillnader och eventuell byggrätt. Grovt räknat uppskattar Oker-Blom att tomternas värde ligger på mellan 60 000-70 000 euro.

För ett litet antal tomter som finns inom kärnkraftverkets skyddsområde erbjuds ett nytt kontrakt på 30 år. Femåriga hyresavtal erbjuds för de tomter som är belägna på delgeneralplaneområdet för Valkom och Gråberg där planen ännu inte är klar, de tomter i Pärombotten som är belägna på ett område som enligt delgeneralplanen borde planeras till bostadsområde.

Därtill finns det några tomter som är belägna till exempel på ett rekreationsområde, på ett område för småbåtshamn och på en holme som är planerad för skogsbruk.

För alla övriga tomter som ska säljas får de nuvarande arrendatorerna välja mellan fyra alternativ, se faktarutan.

För de tomter som inte är säljbara kan hyresavtalen förlängas.

Arrendatorn kan lösa in sin tomt i enlighet med den fastställda prissättningen. Om arrendatorn inte är intresserad av att fortsätta hyra tomten löser Lovisa in byggnaderna på tomten.

Arrendatorn kan också sälja sin stuga samtidigt som staden säljer tomten, på vilken stugan står, till en tredje part.

Arrendatorn kan göra ett nytt arrendeavtal på 10 år med ett årsarrende som motsvarar fem procent av tomtens värde i enlighet med den fastställda prissättningen.

– Vi ser som sagt helst att tomterna säljs, men vi beslutade att tioåriga hyresavtal kan ingås. Då är hyran lite högre än nu, i linje med stadens övriga hyrestomter.

Ett brev med noggrannare information kommer att skickas ut inom kort. I brevet ingår en begäran om att svara vilket alternativ man valt samt direktiv om hur man ska gå tillväga.

– Jag hoppas förstås att arrendatorerna svarar så snabbt så möjligt, men lite orolig är jag att den pågående coronavirusepidemin gör att det blir ganska stillsamt i tomtaffärerna.

I praktiken har arrendatorerna tid på sig till slutet av 2021 att bestämma sig. Varje tomtaffär kommer att behandlas och godkännas separat i stadsstyrelsen.

Mer läsning