Lovisa vill dela ut 100 000 böcker

BÖCKER. Biblioteket i Lovisa töms, och meningen är att dela ut ungefär 100 000 böcker till Lovisaborna. Bild: Arkiv / Max Nyberg

Nu finns det ett förslag på vad som ska hända med de oanvändbara böckerna från Lovisa huvudbibliotek.

Vad kan man göra med 100 000 böcker som är mer eller mindre kontaminerade av den dåliga inomhusluften i Lovisa huvudbibliotek?

Efter att ha vevat frågan fram och tillbaka den senaste tiden verkar man nu ha hittat en lösning: ge tillbaka böckerna till Lovisaborna.

Ansvarsfrågor

Ett samtal till Thomas Rosenberg, ordförande i kulturnämnden och i arbetsgruppen som funderat på böckernas öde, visar att grunddilemmat har varit att det inte känns rätt att slänga bort eller att förstöra böckerna. Samtidigt har det inte varit ett alternativ att ta in dem i bibliotekets samlingar i de nya lokalerna i Nedre stan.

Bibliotekspersonalen vistas inte i huvudbiblioteket mer än ett par dagar i veckan, och då med andningsskydd. Deras önskemål har varit att böckerna inte kommer med när biblioteket flyttar.

– Vi kom fram till att vi ska dela ut böckerna till stadsborna. Det är deras egendom, säger Rosenberg.

Exakt hur och när utdelningen äger rum är oklart, men tanken är att något ska hända redan i maj i det gamla huvudbiblioteket. Det råder delade meningar över hur kontaminerade böckerna är, men det är ändå något som måste tas i beaktande.

– Frågan ska sannolikt dryftas i stadsstyrelsen på måndag. Bland annat måste man fundera på ansvarsfrågorna. En tanke är att den som tar böcker skriver under en lapp och godkänner sitt eget ansvar.

Inga dyrgripar

Det finns också en rad böcker som inte kommer att delas ut – främst värdefulla band som man tillfälligt sätter i lager. Det handlar ändå inte om några värdefulla böcker av typen första upplagor, utan snarare olika former av nyare facklitteratur och Lovisarelaterade böcker.

– Man redde ut huruvida biblioteket äger värdefulla första upplagor och motsvarande band tillsammans med experter. Man hittade inga sådana, säger Rosenberg.

Lovisa huvudbibliotek öppnar på sommaren i evakueringslokalerna i Nedre stan – mera specifikt den gamla färghandeln. Lokalerna har också gett biblioteket det informella namnet Färgbibban.

Det gamla huvudbiblioteket är en historiskt värdefull och skyddad byggnad. Meningen är också att hitta en lösning på vad man kunde göra med den.

Mer läsning