Lovisa vill bli en barnvänligare stad

BARNFOKUS. I Lovisa strävar man efter att jämlikt bemöta barn och barngrupper, och nu vill man ta UNICEF till hjälp för att bli ännu bättre. Bild: Ksf Media/Arkiv

I Lovisa vill man bli bättre på att sätta barnens rättigheter i fokus. UNICEF:s modell för Barnvänlig kommun sätter upp ramarna och ger stödet för att det ska bli verklighet.

Lovisa är redan i dag en stad där barn och barnfamiljer trivs och får hjälp, men nu vill man bli ännu bättre. Om stadsfullmäktige är med på noterna så kommer Lovisa att ansöka om att få delta i FN:s barnorganisation UNICEF:s program och utveckla modellen för Barnvänlig kommun.

Om Lovisa kommer med innebär det två intensiva år med att utveckla samarbetet och koordineringen mellan alla aktörer som arbetar med barn och unga i Lovisa. Det handlar alltså om att utveckla främst den administrativa biten av stadens arbete med barn.

I dag är bristen på heltäckande koordinering ett stort problem. I frågor som gäller barnens vardag är insatserna ofta splittrade och helhetstänket saknas. När gemensamma verksamhetsprinciper saknas kan det leda till att barn och barngrupper inte behandlas jämlikt.

"Modellen samlar alla aktörer och från alla olika delar och nivåer i hela kommunorganisationen till samma bord. På så sätt gör modellen det möjligt att kommunen är konsekvent när beslut fattas om barn och i arbetet för att främja barnens välfärd. Den information och kunskap om barn som finns i kommunen kan också utnyttjas bättre", sägs det i beredningen av ärendet.

Det är också ovanligt att barnens behov beaktas separat när kommunen fattar beslut som berör alla kommuninvånare, och även här vill Lovisa skärpa sig.

Om Lovisa efter två år har uppnått kraven i modellen får man officiell status som Barnvänlig kommun, men då är arbetet inte slutfört. För att få behålla statusen måste kommunen ta hand om barnens rättigheter varje dag.

Erbjuder utbildning i modellen och barnens rättigheter.

Erbjuder en kontaktperson som ger staden stöd när modellen utvecklas.

Förmedlar kontakt med andra kommuner som förverkligar modellen.

Mer läsning