Lovisa utreder alternativ för Hamnhuset

BORT FRÅN HAMNHUSET. Vart ska eleverna flytta? Det är inte klart ännu. Bild:

Föräldrarna till de treor och fyror som för tillfället går i skola i Hamnhuset i Valkom är missnöjda med arrangemanget och har vädjat till stadsstyrelsen, som på måndagskvällen beslutade att alternativa lokaler nu utreds.

Styrelsen antecknade vädjan till kännedom. Man beslutade att till exempel att kolla om Valkon koulus lokaler kan utnyttjas till fullo i undervisningssyfte. En flytt kan ändå inte ske över en natt, så tills en lösning hittas ska vistelsen i Hamnhuset göras så vettig som möjligt.

Man ser över undervisningen, transport- och bespisningsarrangemangen, ventilationen i lokalerna och möjligheterna till utomhusvistelse på gården. Allt detta ska ske i snabb takt. ÖN.

Mer läsning