Lovisa testar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

BARN. Lovisa ska delta i ett försök med gratis förskola för femåringar. Bild: Kristoffer Åberg

Efter att ha tänkt om deltar i Lovisa försöket där staten finansierar 40 procent av kostnaderna för avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar.

I februari tackade Lovisa nej, men nu kom man på andra tankar. Från augusti 2019 får femåringar avgiftsfri småbarnspedagogisk verksamhet, något som sker integrerat i daghemsgruppen för 3-5 åringar.

Beslutet innebär formellt att man ansöker om statsstöd för att delta i ett försök som granskar effekterna på allt från barnen till kostnader och sysselsättningsläget. Ett förverkligande kräver att ansökan beviljas.

Olika logik

Borgå tackade tidigare i december nej till samma projekt, då med argumentet att 91 procent av femåringarna redan får småbarnspedagogik och att det därmed skulle innebära ett tapp på 160 000 euro.

Andelen är ungefär samma i Lovisa, men här valde man ändå att gå med. Sofia Hoff, tf. chef för småbarnspedagogik i Lovisa, säger att man började tänka om efter att försökets mål utvidgades. I motsats till februari är nu syftet bland annat att se hur det påverkar kostnaderna, hur det påverkar de yngre barnens deltagande i småbarnspedagogiken, vilka kostnadseffekterna är, hur det påverkar sysselsättningsläget och hur pedagogiken kan utvecklas.

– Personligen tycker jag att det är speciellt intressant att se hur det påverkar de yngre barnen. Det kan bli dyrt för familjer med två barn inom småbarnspedagogiken, och ibland stannar det yngre barnet därför hemma. Om femåringens deltagande är avgiftsfritt så kanske det för med sig ändringar, säger Hoff.

I Borgå hade deltagandet inneburit kostnader som man uppfattade som för stora. I Lovisa ligger summan på omkring 70 000 euro, varav staten ersätter 40 procent.

– Visst är det en satsning, men vi tyckte att det är ett intressant försök. Jag är glad att politikerna valde att gå med.

Är ett test

De tilltänkta fördelarna med försöket gäller såväl barnen själva som samhället i stort. För familjer innebär det besparingar och att det ska vara lättare att återgå till arbetslivet. För barnen innebär försöket ett tidigare deltagande i regelbunden verksamhet, i det här fallet 20 timmar i veckan, något som allmänt uppfattas som hälsosamt för utvecklingen. Meningen är att reda ut hur bra hypotesen stämmer.

– Vi ska minnas att det är ett försök både på statlig nivå och i Lovisa och att mycket är oklart, bland annat hur verksamheten planeras och vad den innehåller. Det får vi verktyg för om vi går med i försöket. Vårt beslut gäller att ansöka om statsunderstödet för att gå med, säger Hoff.

Försöket ska inledas den 1 augusti, för att pågå till den 31 juli. Därefter är en eventuell fortsättning bunden till vad man beslutar på statlig nivå.

– Om man lagstadgar en finansiering för avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar så blir det en fortsättning. Eventuellt blir det beslut år 2019. Det skulle egentligen finnas beslut redan, men i stället blev det en fortsättning för att få flera kommuner och därmed mera data.