Lovisa tar också till coronabelöning för personalen: 200 euro eller kultursedlar

Lovisa stad belönar personalen med en summa på 200 euro, eller med kultursedlar. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad slog redan tidigare fast att personalen är värd en belöning för hårt och svårt arbete under coronaåret. Nu går Lovisa samma väg.

"Allmänt ska det konstateras att den exceptionella coronaviruspandemin har från och med den 1.4 2020 belastat stadens hela personal".

Så inleds ärende nummer 8 på stadsstyrelsens lista, för måndagens möte, och med det som bakgrund slog styrelsen fast att personalen ska få en belöning för väl utfört arbete.

Man konstaterar att många kommuner har fattat beslutet att betala ut en engångsersättning till personalen på grund av pandemin, där Helsingfors nämns som ett exempel med 200 euro. Borgnäs har å sin sida gått in för 250 euro.

En del, som Borgå, har gått in för en ledig dag, men också kultur- och motionssedlar som ett alternativ för den som vill.

I Lovisa har man efter förhandlingar med personalen kommit fram till att en engångsersättning på 200 euro, eller kultursedlar för 200 euro, är ett vettigt sätt att belöna väl utfört arbete. En parentes finns ändå: utbetalningen sker i proportion till mängden arbetstid den 1 april 2020 – där alltså till exempel 60 procentig arbetstid innebär 120 euro.

Totalt kostar belöningen 180 000 euro.

Samtidigt slog styrelsen fast att man inför förmåner av permanent slag. Från 2022 börjar man använda lunchsedlar till ett nominellt värde på 10,90 euro (där den anställda betalar 8,18 euro). Från 2022 får personalen också lösa ut 20 kultur- och motionssedlar till ett värde av 100 euro. Förmånen gäller cirka 200 anställda under året.