Lovisa suktar efter bostadsmässan – svara på vår enkät

BOSTÄDER. Så här ser en av Lovisa stads visioner för Drottningstranden ut i ansökan. Bild: Skärmdump/Lovisa stad

Det innebär investeringar på drygt 1,3 miljoner euro och ett lite ovanligare bostadsområde, men slutresultatet ska vara bra för staden. Det är tanken när man nu vill ansöka om att få arrangera bostadsmässan.

Chanserna verkar åtminstone lovande när Lovisa siktar på att bli värdstad för bostadsmässan år 2023. Med ett par preciseringar godkände stadsstyrelsen på måndagen förslaget att ansöka om att få arrangera mässan. På onsdag är det fullmäktiges tur att ta ställning till saken, däribland ett anslag på de 1,3 miljoner som mässan beräknas kosta.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att chanserna verkar goda, även om han inte är helt säker på exakt vilka städer man konkurrerar med.

– Vi har fått positivt feedback från organisationen bakom mässan. Det goda är att området är bra, samtidigt som staden redan inlett planeringen.

Kan bostadsmässan locka nya invånare till Lovisa?

  • Ja, ett modernt och intressant bostadsområde i centrum lockar. (48%, 20 Votes)
  • Nej, Lovisa måste utveckla annan service först. (24%, 10 Votes)
  • Kanske, om inte husen är för dyra. (17%, 7 Votes)
  • Nej, mässhusen är ofta arkitektritade och kostar för mycket. (7%, 3 Votes)
  • Kanske, men arrangemangen kostar för mycket för skattebetalarna. (5%, 2 Votes)

Total Voters: 42

Laddar ... Laddar ...

Kostar miljonen

Området i fråga blev intressant senaste gång när planerna kring Sågudden rann ut i sanden. Då började man snegla på östra sidan av Lovisaviken, ett område som nu fått namnet Drottningstranden. Områdets planering har redan inletts, och nu är det dags att börja se på en mera detaljerad planläggning.

– Såväl nämnden som styrelsen godkände enhälligt förslaget att ansöka om mässan. Men styrelsen preciserade lite för att undvika missförstånd, däribland att planen går vidare i normal ordning som vilken annan som helst, säger Oker-Blom.

Utöver det har man efterlyst en mera detaljerad förteckning över kostnaderna som beräknas landa på omkring 1,3 miljoner euro. Mässan innebär också ett bostadsområde som är mindre traditionellt än normalt, något som sätter en del krav på detaljplanen, samtidigt som den historiska miljön ställer sina egna krav.

I de preliminära planerna finns tankar på en utvidgning av det elbilssystem staden redan har, men också ett system för stadscyklar och båtar. Man talar också om innovativt och smart byggande, med fokus på träbyggande – där man bland annat lyft fram möjligheten med flytande hus och möjligheterna i att potentiellt skapa ett "typhus" av korslimmat trä eller trä som är specifikt planerat för Lovisa.

Jan D. Oker-Blom ser inte de innovativa planerna som någon omöjlighet, och nämner att staden har arkitekter och planerare som vill göra något bra av området.

– Visst är kraven säkert högre än på ett "normalt" område. Men det anstår Lovisa att planera alla nya områden med ganska hög nivå.

Innovativt boende

Oker-Blom ser det också som positivt att man skapar ett lite mera "excentriskt" bostadsområde med lite ovanligare hus, något som mässan mer eller mindre förutsätter. Det är man beredd på, och det är något som hör till också när man tittar på tidigare bostadsmässor.

– De flesta husen planeras och byggs sedan av privata aktörer, så det blir inte stadens kostnad. Det finns också en efterfrågan på den typens boende, och jag tycker att vi inte har utnyttjat den potential som staden har.

Han upplever också att själva området är tillräckligt ovanligt i ur bostadsmässans synvinkel för att ha verkligt goda chanser. Drottningstranden ligger mer eller mindre i centrum, och är tillräckligt obebyggt för att tillåta nya möjligheter.

– Det är inte ofta man kan förverkliga möjligheter som det här intill centrum. De flesta städer är ju färdigt byggda, vilket betyder att bostadsmässoområdet i regel ligger någon kilometer utanför centrum.

Lovisa stadsfullmäktige tar ställning till saken den 19 september.

Den 10 oktober bestämmer Andelslaget Finlands bostadsmässa vem som får arrangera mässan år 2023.

Mer läsning