Lovisa fullmäktiges märkliga ställningstagande

Beslutet om hur Lovisa stad ska annonsera i fortsättningen kom i skymundan av direktörsvalet, men är ändå ett beslut av stor principiell betydelse.

Lagen kräver att stadens tillkännagivanden anslås på stadens webbplats på den elektroniska anslagstavlan. Hittills har Lovisa stad därutöver annonserat i lokaltidningarna Östnyland (ÖN), Loviisan Sanomat (LS) och Nya Östis (NÖ), men efter omröstning i Lovisa stadsfullmäktige ska man annonsera endast i Loviisan Sanomat och Nya Östis.

Beslutet är ett klart ställningstagande över vilka medier Lovisa stads beslutsfattare ser som viktiga, och försätter dessutom invånarna i en ojämlik situation. De Lovisabor som prenumererar på ÖN, men inte på LS eller NÖ får inte tillgång till samma kommunala information. Kravet på att "jämlik behandling av de olika tidningarna (ska) beaktas", tyckte nitton ledamöter att man kan strunta i.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning