Lovisa stads motiveringar för hederstecken

KULTURPÅVERKARE. Thomas Rosenberg och Kenneth Hansson hedrades bland annat för sina insatser inom kulturlivet. Bild: Peik Henrichson

På onsdagens fullmäktigemöte i Lovisa framförde ordförande Otto Andersson också de detaljerade motiveringarna till att staden föreslagit att republikens president beviljar hederstecken åt följande åtta personer. Här är motiveringarna av utrymmesskäl starkt förkortade.

Riddartecknet av Finlands Lejons orden:

Fullmäktigeledamot Janne Lepola har varit kommunalt verksam sedan år 2005. Han är samarbetsvillig, och har varit en viktig rådgivare för staden i frågor kring personalpolitik och välmående på arbetsplatsen. Dessutom är han känd som företagare och läkare i Lovisa, där han fungerar som VD och ledande läkare på familjeföretaget Ergo. Janne Lepola har också varit verksam som läkare inom luftstridskrafterna där han skaffat sig specialkompetenser inom olika områden.

Fullmäktige Timo Noroviita, lektor i matematik och geografi sedan år 1984, har haft olika kommunala förtroendeuppdrag i Strömfors från år 1993 och i Lovisa sedan år 2010. För flera stadsanställda är Noroviita dessutom känd som arbetarskyddsfullmäktig. I den rollen har han varit med om att på ett försonligt och diplomatiskt sätt lösa flera konflikter och problem inom arbetslivet. Timo Noroviita leder en lokal manskör, och har varit med om att utveckla Ehrensvärdstigen i Lovisa.

Markku Paakkarinen, chef för vattentjänster vid affärsverket Lovisa Vatten, har åren 1997-2009 varit medlem i inte mindre än tolv olika kommunala organ i Strömfors, antingen som ordförande, viceordförande, medlem eller suppleant. Han har också representerat Strömfors kommun i flera fastighetsföretag. Paakkarinen lämnade i alla fall de kommunala förtroendeuppdragen när han blev chef för vattenförsörjningen i Lovisa. Han har också fungerat som fotbollsdomare i flera decennier, och deltagit i det frivilliga landsförsvaret.

Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden:

Kenneth Hansson har suttit två perioder i Lovisa fullmäktige och även fungerat som vice ordförande i tekniska nämnden. Hansson är fastighetsförmedlare och leder ett av nejdens största företag inom fastighetsbranschen. Hans sakkunskap har uppskattats högt i nämndarbetet inom Lovisa stad. Som företagare har Hansson också varit en viktig samarbetspartner för staden. Bland annat har han hjälpt till att sälja flera av stadens äldre fastigheter.

Staden vill speciellt tacka Kenneth Hansson för hans cirka trettio år långa värv inom ungdomsföreningsrörelsen och amatörteatern. Hansson började sin amatörteaterbana redan som tonåring, och har sedan år 1991 suttit i Östra Nylands ungdomsförenings styrelse. Många Lovisabor minns också att Hansson var med om att starta Löjtnantgården som blev en viktig verksamhetsplats för ungdomsföreningen och ett övningsrum för Lurens sommarteater. Själv har Kenneth Hansson medverkat i 18 pjäser på Lurens sommarteater, antingen som skådespelare eller arrangör.

Lovisa stads kostservicechef Annika Kuusimurto har sedan år 2009 ansvarat för stadens kosthållning och inköp av livsmedel, och före det haft liknande uppgifter i Strömfors och Pernå kommuner. Efter kommunfusionen där fyra kommuner förenades till en, blev det Annika Kuusimurtos uppgift att skapa ett centralkök. Den mat Annika Kuusimurto har utvecklat innehåller alltid en stor dos kärlek.

Annika Kuusimurtos innovativa inställning till sitt jobb har på ett märkbart sätt effektiverat arbetsmetoderna inom Lovisa stad, och de sammanlagda effektiveringarna beräknas spara cirka 400.000 euro i de årliga driftskostnaderna.

Thomas Rosenberg har varit aktiv inom kommunalpolitiken åtminstone sedan år 2009. Som sociolog följer Thomas Rosenberg noggrant med den samhälleliga diskussionen, och har fungerat som initiativtagare till flera viktiga samhällsdebatter, ofta i frågor som berör modersmål och minoriteter. Han är dessutom en produktiv skriftställare, översättare och tänkare.

Thomas Rosenbergs långa värv inom Svenska Finlands Folkting började redan år 1997, och han har sedan dess varit aktiv inom flera av Folktingets förvaltningsorgan. Framför allt har Thomas Rosenberg genom sitt återkommande bokcafé med författarsamtal höjt Lovisas anseende som kulturstad.

Bokförare Robert Andersson har jobbat på Lovisa stads bokföringsavdelning, och har härmed på ett förtjänstfullt sätt sedan år 1994 skött en av organisationens viktigaste uppgifter, inklusive betalningstransaktioner och kassafunktioner. Han har skött sitt jobb samvetsgrant och utvecklat arbetsmetoderna inom stadsförvaltningen. Robert Andersson har också fungerat som mångårig sekreterare för Lovisa Tor.

Sysselsättningskoordinator Petri Hirvonen har också beviljats guldkorset men kunde inte närvara vid fullmäktigemötet.

Mer läsning