Lovisa stad söker frivilliga för att trygga skolvägen

TRYGG SKOLSTART. Lovisa stad söker frivilliga för att göra skolvägen tryggare under skolstarten. Bild: Kristoffer Åberg

Snart vimlar det av skolelever i trafiken när skolstarten inträffar nästa vecka. I Lovisa söker man frivilliga övervakare till övergångsställen längs med skolvägarna.

I år är det Lovisa stad som tagit ansvaret för att arrangera övervakningen av övergångsställena. Mannerheims barnskyddsförbund, Lovisaföreningen skötte det i många år men resursbrist ledde till att staden tog över.

Övervakningen går ut på att frivilliga vuxna klär sig i en skyddsväst och ställer sig på synliga platser vid övergångsställena. De frivilligas uppgift är att synliggöra övergångsställena och på så sätt göra skolvägen tryggare för barnen.

I Lovisa centrum börjar övervakningen på onsdag den 14 augusti klockan åtta och samma gäller för torsdag och fredag. I byskolorna varierar starttiden från skola till skola men de frivilliga övervakarna uppmanas vara vid sina poster en halv timme före skolstarten.

Frivilliga kan anmäla sig per e-post till vapaa-aika@loviisa.fi eller per telefon från och med måndagen den 12 augusti till Karolina Hovi: 050 3827 554. Stadens personal kan anmäla sig via Lovinfo. Man hoppas också att föreningarna i byarna och i centrum aktiverar sig.

Man har också skickat en utmaning till alla fullmäktigeledamöter i Lovisa att delta i sin by. I skrivande stund har endast Köpbacka byaförening och Lions Queens anmält sig.

Mer läsning