Lovisa stad: Flertal smittade på ett Lovisaföretag

Lovisa stad uppger att flera personer vid ett Lovisaföretag har konstaterats bära på coronaviruset. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Sju personer har konstaterats ha smittats av coronaviruset vid ett företag i Lovisa. Ytterligare fyra väntar ännu på provsvar.

Ett flertal personer vid ett företag i Lovisa har gett positiva provsvar för coronaviruset, uppger Lovisa stad i ett pressmeddelande på fredag.

Personerna konstaterades ha smittan under vecka 10, alltså mellan den 8 och 12 mars.

Dessutom har man konstaterat smitta bland företagets underleverantörer.

Staden avslöjar inte vilket företag det handlar om, men man uppger att smittkedjorna är spårade och att alla exponerade har testats.

Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder säger till ÖN att det handlar om ett industriföretag som allmänheten inte har någon orsak att besöka, vilket i förlängningen innebär liten risk för att utomstående skulle smittas.

– På grund av det, och på företagets önskan, kom vi fram till att inte offentliggöra namnet på företaget.

För en tredjedel av de testade – sju personer – var provsvaret positivt. Flera av de testade hade varit utan symtom innan provet togs. Fyra personers provsvar inväntades ännu på fredagseftermiddagen.

Lovisa stads team för smittsamma sjukdomar misstänker att det är fråga om muterat virus. Man påminner om att det är allt viktigare att iaktta alla rekommendationer och begränsningar som har med coronavirus att göra.

– Dessa sju smittor kommer troligtvis inte att synas bland siffrorna för Lovisa i Institutet för hälsa och välfärds statistik över antalet smittfall i olika kommuner, eftersom personerna i fråga inte är inskrivna i Lovisa även om de arbetar och rör sig i området, säger Schröder.