Lovisa sneglar på elbilarna

ELBIL. Renault Zoe är en möjlig modell om staden går in för elbilar. Den här är av årsmodell 2015. Bild: Wikimedia commons

Det kunde vara vettigt att leasa elbilar för tjänstebruk, tänker man sig i Lovisa. Lediga bilar kunde hyras av utomstående via en app.

Sex leasade elbilar av modell mindre, fem nya laddningsstolpar och en app för att hyra en bil. Det är kontentan av planen som stadsstyrelsen i Lovisa ska ta ställning till på måndag (12.3).

Meningen är att spara på kostnaderna för bilresor i tjänsten, samtidigt som Lovisabor och turister skulle få tillgång till bilarna.

Kostnader

Helheten förutsätter att stadsfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag på 30 000 euro för driftskostnader och 28 000 euro för att installera nya laddningsstolpar. Summan skulle gälla för i år.

Tekniska direktören Ulf Blomberg, som berett ärendet, säger att målet är att få såväl bilarna som stolparna till sommaren. Varje stolpe har två platser – där tre laddningsstolpar skulle installeras vid torget, en vid hälsovårdscentralen och en vid Skeppsbron. Under tjänstetid skulle bilarna användas för tjänsteresor.

– De kunde användas av de tjänstemän som finns inom lämpligt promenadavstånd från torget, i ställe för att använda egna bilar. Det skulle spara på såväl miljön som stadens kilometerersättningar.

Enligt förslaget använde staden omkring 40 000 euro på kilometerersättningar 2017. I jämförelse räknar man med leasingkostnader på ungefär 30 000 euro för resten av 2018, förutsatt att man utgår ifrån ett treårskontrakt.

I praktiken innebär det att kilometerkostnaderna som betalades ut 2017 skulle finansiera fyra eller fem elbilar.

Inkomster och turism

Resten av kostnaderna kunde täckas av att bilarna hyrs ut när de inte används för tjänstebruk – där en app tillåter Lovisabor (eller turister) att hyra en bil. Uppskattningen är att användning kvällar och veckoslut kan betala för hälften av kostnaderna för elbilarna.

Tanken är också att stolpen vid Skeppsbron kunde användas för att hyra bilarna till turister sommartid.

– Sommartid är många tjänstemän på semester, och då kunde turisterna lättare hitta bilarna om de stod vid Skeppsbron. Det skulle vara en praktisk lösning för till exempel båtturister att besöka exempelvis Strömfors bruk, säger Blomberg.

Han påpekar också att en lösning med elbilar skulle medföra fördelar med tanke på stadens image.

Ovanligt

Motsvarande system finns delvis på andra håll, men inte helt enligt samma princip. Bland annat har man enligt Blomberg ett försök på gång i Kotka, medan Kommunförbundet har någon motsvarande lösning.

I Lovisa skulle man sikta in sig på mindre elbilar, som till exempel Renault Zoe – bilar som är förhållandevis billiga men ändå har en acceptabel räckvidd.

I praktiken skulle appen fungera för såväl tjänstmän som övriga, och kostnaderna skulle räknas per minut.

– Sedan måste man få ett system så att användarna faktiskt sätter bilen på laddning efter användning, säger Blomberg.

Förslaget är att stadsstyrelsen beslutar sig för att konkurrensutsätta leasingen, och att de föreslår för fullmäktige att man godkänner tilläggsanslaget på totalt nästan 60 000 euro. Projektet förutsätter att tilläggsanslaget godkänns.

Mer läsning