Lovisa siktar på försök med tvåspråkigt dagis

SPRÅK. Lovisa tittar närmare på möjligheterna med tvåspråkigt dagis. Bild: Mostphotos

Det finns ett intresse för småbarnspedagogik på två språk i Lovisa. Det visar en enkät som Lovisa stad utförde i mobilapplikationen Morjens under senhösten 2018.

54 finskspråkiga och 23 svenskspråkiga personer svarade att de är intresserade av tvåspråkig småbarnspedagogik för sitt barn. Staden meddelade om saken i ett pressmeddelande på måndagen, och man uppger att man nu reder ut möjligheterna.

– Flera hade självklart gärna fått svara, men det här visar nog att det finns ett intresse, säger Sofia Hoff, tf. chef för småbarnspedagogik i Lovisa.

Vi har redan några idéer om var och när vi kunde erbjuda tvåspråkig verksamhet. Enkätens resultat visar att vi tänker i rätt riktning.

På frågan om barnets eller barnens ålder fördelades svaren rätt jämnt. 24 av barnen var i åldern 0-2 år, medan 31 uppgavs vara 3-5 år gamla. Familjerna bor på olika håll i staden. Från centrum kom 6 svar, men även Strömfors, Tessjö, Liljendal, Pernå, Kuggom, Isnäs, Malmsby, Antby, Räfsby, Forsby och Märlax är representerade.

– Vi har redan några idéer om var och när vi kunde erbjuda tvåspråkig verksamhet. Enkätens resultat visar att vi tänker i rätt riktning.

Hoff tillägger att tvåspråkig verksamhet kräver en grundlig planering och fortbildning av personalen för att metoden ska kunna genomföras.

Hon påpekar också att den inte ska förväxlas med språkbad, ett försök som inte väckte något intresse förra året. Då anmäldes endast sex barn till försöket. I praktiken tar barnen ändå aktivt del av det andra språket i vardagen på ett tvåspråkigt dagis, vilket förhoppningsvis ska leda till motsvarande resultat.

Barnen använder konsekvent sitt eget modersmål, men hör ju hela tiden det andra språket.

– Det handlar om två olika metoder, och bägge är officiella begrepp. Språkbad är bara ett språk, det här bygger på en jämn fördelning av båda språken, med en lärare per språkgrupp. Alltså helst en 50-50-fördelning, kanske 49-51. Barnen använder konsekvent sitt eget modersmål, men hör ju hela tiden det andra språket.

När något konkret händer är svårt att säga i nuläget. Likaså är det svårt att säga var en potentiell tvåspråkig lösning skulle finnas.

– Till exempel dyker centrum upp i enkätsvaren, men huruvida det skulle placeras där kräver ändå mera utredningar.

Det krävs också politiska beslut för att kunna förverkliga idén, och tanken är att komma med något förslag i sinom tid.

– Vår uppfattning är att det finns politisk vilja i staden. Det är svårt att säga hur lång processen är. Vi har ett verksamhetsår nu, och ett nytt börjar den 1 augusti. Det kanske är lite väl optimistiskt att säga att allt är klart tills det, säger Hoff.