SFP vill byta ut stadsstyrelsen i Lovisa

SFP vill byta ut stadsstyrelsen i Lovisa. Bild: Kristoffer Åberg/Arkiv

Bakgrunden är turerna kring styrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wiréns avhopp till Samlingspartiet.

Under måndagskvällens stadsstyrelsemöte i Lovisa framförde ledamot Mikael Karlsson (SFP) att SFP:s stadsfullmäktigegrupp inom kort kommer att – i enlighet med kommunallagens 34 paragraf – yrka på att återkalla uppdragen för stadsstyrelsen på grund av bristande förtroende.

I praktiken är man alltså ute efter att säga upp stadsstyrelsen.

I protokollet kan man läsa att SFP:s styrelsegrupp kommer att "skriftligen yrka på att stadsstyrelsen utan dröjsmål kallas till extra styrelsemöte för att behandla ärendet om förtroendet".

Mikael Karlsson uppger till ÖN att hela SFP:s fullmäktigegrupp är ute efter att byta ut styrelsen, även om det i grunden handlar om Mia Heijnsbroek-Wiréns förehavanden och tidigare partibyte.

– Såsom jag ser det kan man inte fortsätta med ett annat partis mandat, säger Karlsson.

Han nämner att saken blev aktuell på måndagskvällen inför mötet.

– ÖN publicerade en artikel inför mötet. Jag vet inte om det var specifikt den artikeln som gav upphov till förslaget, men det känns lättare när andra säger så där, säger Karlsson som hänvisar till Heijnsbroek-Wiréns uttalanden i artikeln.

ÖN har inte fått tag på SFP:s gruppordförande Lotte-Marie Uutinen.

För den som är intresserad av juridiken konstaterar kommunallagens 34 paragraf att "Fullmäktige kan under pågående mandattid återkalla uppdragen för de förtroendevalda som fullmäktige har valt till kommunens eller samkommunens organ eller till ett organ som är gemensamt för kommunerna, om de eller någon av dem inte har fullmäktiges förtroende. Beslutet om återkallande av uppdrag gäller alla förtroendevalda i organet.

Fullmäktige kan under pågående mandattid återkalla uppdragen för ordföranden eller vice ordföranden i fullmäktige och de organ som den valt, om de eller någon av dem inte har fullmäktiges förtroende. Beslutet om återkallande av uppdrag gäller presidiet i dess helhet."

Mer läsning